Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Gamle Testamente / Esajas' Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påtyskLæs teksten påsvenskLæs teksten pånorskLæs teksten påengelskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 39
1 Ved den Tid sendte Bal'adans Søn, Kong Merodak-Bal'adan af Babel, Brev og Gave til Ezekias, da han hørte, at han havde været syg, men var blevet rask.
2 Og Ezekias glædede sig over deres Komme og viste dem Huset, hvor han havde sine Skatte, Sølvet og Guldet, Røgelsestofferne, den fine Olie, hele sit Våbenoplag og alt, hvad der var i hans Skatkamre; der var ikke den Ting i hans Hus og hele hans Rige, som Ezekias ikke viste dem.
3 Da kom Profeten Esajas til Kong Ezekias og sagde til ham: 'Hvad sagde disse Mænd, og hvorfra kom de til dig?' Ezekias svarede: 'De kom fra et fjernt Land, fra Babel.'
4 Da spurgte han: 'Hvad fik de at se i dit Hus?' Ezekias svarede: 'Alt, hvad der er i mit Hus, så de; der er ikke den Ting i mine Skatkamre, jeg ikke viste dem.'
5 Da sagde Esajas til Ezekias: 'Hør Hærskarers HERREs Ord!
6 Se, Dage skal komme, da alt, hvad der er i dit Hus, og hvad dine Fædre har samlet indtil denne Dag, skal bringes til Babel og intet lades tilbage, siger HERREN.
7 Og af dine Sønner, der nedstammer fra dig, og som du avler, skal nogle tages og gøres til Hofmænd i Babels Konges Palads!'
8 Men Ezekias sagde til Esajas: 'det Ord fra HERREN, du har talt, er godt!' Thi han tænkte: 'Så bliver der da Fred og Tryghed, så længe jeg lever!'
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3