Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Gamle Testamente / Salmernes Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påtyskLæs teksten påsvenskLæs teksten pånorskLæs teksten påengelskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 85
1 Til sangmesteren. Af koras sønner. En salme.
2 Du var nådig, HERRE, imod dit land du vendte Jakobs Skæbne,
3 tog Skylden bort fra dit Folk og skjulte al deres Synd. - Sela.
4 Du lod al din Vrede fare, tvang din glødende Harme.
5 Vend tilbage, vor Frelses Gud, hør op med din Uvilje mod os!
6 Vil du vredes på os for evigt, holde fast ved din Harme fra Slægt til Slægt?
7 Vil du ikke skænke os Liv På ny, så dit Folk kan glæde sig i dig!
8 Lad os skue din Miskundhed, HERRE, din Frelse give du os!
9 Jeg vil høre, hvad Gud HERREN taler! Visselig taler han Fred til sit Folk og til sine fromme og til dem, der vender deres Hjerte til ham;
10 ja, nær er hans Frelse for dem, som frygter ham, snart skal Herlighed bo i vort Land;
11 Miskundhed og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kysse hinanden;
12 af Jorden spirer Sandhed frem, fra Himlen skuer Retfærd ned.
13 Derhos giver HERREN Lykke, sin Afgrøde giver vort Land;
14 Retfærd vandrer foran ham og følger også hans Fjed.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3