Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Gamle Testamente / Salmernes Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påtyskLæs teksten påsvenskLæs teksten pånorskLæs teksten påengelskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 84
1 Til sangmesteren. Al-haggittit. Af Koras sønner. En salme.
2 Hvor elskelig er dine boliger, Hærskares Herre!
3 Af Længsel efter HERRENs Forgårde vansmægtede min Sjæl, nu jubler mit Hjerte og Kød for den levende Gud!
4 Ja, Spurven fandt sig et Hjem og Svalen en Rede, hvor den har sine Unger - dine Altre, Hærskarers HERRE, min Konge og Gud!
5 Salige de, der bor i dit Hus, end skal de love dig. - Sela.
6 Salig den, hvis Styrke er i dig, når hans Hu står til Højtidsrejser!
7 Når de går gennem Bakadalen, gør de den til Kildevang, og Tidligregnen hyller den i Velsignelser.
8 Fra Kraft til Kraft går de frem, de stedes for Gud på Zion.
9 Hør min Bøn, o HERRE, Hærskarers Gud, Lyt til, du Jakobs Gud! - Sela.
10 Gud, vort Skjold, se til og vend dit Blik til din Salvedes Åsyn!
11 Thi bedre een Dag i din Forgård end tusinde ellers, hellere ligge ved min Guds Hus's Tærskel end dvæle i Gudløsheds Telte.
12 Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Nåde og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.
13 Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler på dig!
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3