Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Gamle Testamente / Salmernes Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påtyskLæs teksten påsvenskLæs teksten pånorskLæs teksten påengelskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 64
1 Til sangmesteren. En salme af David.
2 Hør, o Gud, min røst, når jeg klager, skærm mit Liv mod den rædsomme Fjende;
3 skjul mig for Ugerningsmændenes Råd, for Udådsmændenes travle Hob.
4 der hvæsser Tungen som Sværd, lægger giftige Ord på Buen
5 for i Løn at ramme den skyldfri, ramme ham brat og uset.
6 Ihærdigt lægger de onde Råd, skryder af, at de lægger Snarer siger: 'Hvem skulde se os?'
7 De udtænker onde Gerninger, fuldfører en gennemtænkt Tanke - og Menneskets Indre og Hjerte er dybt.
8 Da rammer Gud dem med en Pil af Slaget rammes de brat;
9 han styrter dem for deres Tunges Skyld. Enhver, som ser dem, ryster på Hovedet;
10 alle Mennesker frygter, forkynder, hvad Gud har gjort, og fatter hans Hænders Geming;
11 de retfærdige glædes i HERREN og lider på ham, de oprigtige af Hjertet jubler til Hobe!
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3