Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Gamle Testamente / Første Samuelsbog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påtyskLæs teksten påsvenskLæs teksten pånorskLæs teksten påengelskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 27
1 Men David sagde til sig selv: 'Jeg falder dog en skønne Dag for Sauls Hånd. Jeg har ingen anden udvej end at søge Tilflugt i Filisternes Land; så opgiver Saul at søge efter mig nogetsteds i Israels Land, og jeg er uden for hans Rækkevidde!'
2 David brød da op og drog med sine 600 Mænd over til Maoks Søn, Kong Akisj af Gat;
3 og David boede hos Akisj i Gat tillige med sine Mænd, som havde deres Familier med, ligesom David havde sine to Hustruer med, Ahinoam fra Jizre'el og Abigajil, Karmeliten Nabals Hustru.
4 Da Saul fik at vide, at David var flygtet til Gaf, holdt han op at søge efter ham.
5 Men David sagde til Akisj: 'Hvis jeg har fundet Nåde for dine Øjne, lad mig så få et Sted at bo i en af Byerne ude i Landet, thi hvorfor skal din Træl bo hos dig i Hovedstaden?'
6 Akisj lod ham da med det samme få Ziklag; og derfor tilhører Ziklag endnu den Dag i Dag Judas Konger.
7 Den Tid, David boede i Filisternes Land, udgjorde et År og fire Måneder.
8 Og David og hans Mænd drog op og plyndrede hos Gesjuriterne, Gizriterne og Amalekiterne; thi de boede i Landet fra Telam hen imod Sjur og hen til Ægypten;
9 og når David plyndrede Landet, lod han hverken Mænd eller Kvinder blive i Live, men Småkvæg, Hornkvæg, Æsler, Kameler og Klæder tog han med; når han så vendte tilbage og kom til Akisj,
10 og han spurgte: 'Hvor hærgede I denne Gang?' svarede David: 'Idet judæiske Sydland!' eller: 'I det jerame'elitiske Sydland!' eller: 'I det kenitiske Sydland!'
11 David lod ingen Mand eller Kvinde blive i Live for ikke at måtte tage dem med til Gat; thi han tænkte: 'De kunde røbe os og sige: Det og det har David gjort!' Således bar han sig ad, al den Tid han opholdt sig i Filisternes Land.
12 Derfor fik Akisj Tillid til David, idet han tænkte: 'Han har gjort sig grundig forhadt hos sit Folk Israel; han vil tjene mig for stedse!'
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3