Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Gamle Testamente / Første Samuelsbog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påtyskLæs teksten påsvenskLæs teksten pånorskLæs teksten påengelskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 11
1 Siden efter drog Ammoniten Nahasj op og belejrede Jabesj i Gilead. Da sagde alle Mændene i Jabesj til Nahasj: 'Slut Pagt med os, så vil vi underkaste os!'
2 Men Ammoniten Nahasj svarede: 'Ja, på det Vilkår vil jeg slutte Pagt med eder, at jeg må stikke det højre Øje ud på enhver af eder til Forsmædelse for hele Israel!'
3 Da sagde de Ældste i Jabesj til ham: 'Giv os syv Dages Frist, så vi kan sende Bud rundt i hele Israels Land; hvis så ingen kommer os til Hjælp, vil vi overgive os til dig!'
4 Da Sendebudene kom til Sauls Gibea og forebragte Folket Sagen, brast hele Folket i Gråd.
5 Og se, Saul kom netop hjem med sine Okser fra Marken, og han spurgte: 'Hvad er der i Vejen med Folket, siden det græder?' De fortalte ham da, hvad Mændene fra Jabesj havde sagt;
6 og da Saul hørte det, overvældede Guds Ånd ham, og hans Vrede blussede heftigt op.
7 Så tog han et Spand Okser og sønderhuggede dem, sendte Folk ud med Stykkerne i hele Israels Land og lod sige: 'Hvis nogen ikke følger Saul og Samuel, skal der handles således med hans Okser!' Da faldt en HERRENs Rædsel over Folket, så de alle som een drog ud.
8 Og han mønstrede dem i Bezek, og der var 300000 Israeliter og 30000 Judæere.
9 Derpå sagde han til Sendebudene, som var kommet: 'Således skal I sige til Mændene i Jabesj i Gilead: I Morgen, når Solen begynder at brænde, skal I få Hjælp!' Da Sendebudene kom og meddelte Mændene i Jabesj det, blev de glade.
10 Og Mændene i Jabesj sagde: 'I Morgen vil vi overgive os til eder, så kan I gøre med os, hvad I finder for godt!'
11 Dagen efter delte Saul Hæren i tre Afdelinger, og de trængte ind i Lejren ved Morgenvagten og huggede ned blandt Ammoniterne, til det blev hedt; og de, som undslap, splittedes til alle Sider, så ikke to og to blev sammen.
12 Da sagde Folket til Samuel: 'Hvem var det, som sagde: Skal Saul være Konge over os? Bring os de Mænd, at vi kan slå dem ihjel!'
13 Men Saul sagde: 'I Dag skal ingen slås ihjel; thi i Dag har HERREN givet Israel Sejr!'
14 Da sagde Samuel til Folket: 'Kom, lad os gå til Gilgal og gentage Kongevalget der!'
15 Så gik hele Folket til Gilgal og gjorde Saul til Konge for HERRENs Åsyn der i Gilgal, og de bragte Takofre der for Herrens Åsyn. Og Saul og alle Israels Mænd var højlig glade.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3