Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Gamle Testamente
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påtyskLæs teksten påsvenskLæs teksten pånorskLæs teksten påengelskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Anden Mosebog
Kapitel 1 Isralitterne i Ægypten
Kapitel 2 Moses fødsel
Kapitel 3 Moses kaldes ved den brændende tornebusk
Kapitel 4  
Kapitel 5 Moses og Aron hos Farao
Kapitel 6  
Kapitel 7 Første plage: Vand forvandles til bold
Kapitel 8 2.- 4. plage: Frøer, Myg, Bremser
Kapitel 9 5.-7. plage: Kvægpest, Byldepest, Hagel
Kapitel 10 8.-9. plage: Græshopper, Mørket
Kapitel 11 Den sidste plage forkyndes
Kapitel 12 Påskens indstiftelse, Lov om Påsken
Kapitel 13 Lov om førstefødte og usyrede brød. Vandring til det røde hav
Kapitel 14 Overgang over det rødehav
Kapitel 15 Vand i Mara
Kapitel 16 Manna og vagtler
Kapitel 17 Vand i Massa og Meriba
Kapitel 18 Jetro og Moses - ny retsordning
Kapitel 19 Åbenbaringen på Sinaj
Kapitel 20 De ti bud
Kapitel 21 Andre lovbud
Kapitel 22  
Kapitel 23  
Kapitel 24 Lovens tavler
Kapitel 25 Templet
Kapitel 26 Mange forordninger
Kapitel 27  
Kapitel 28  
Kapitel 29  
Kapitel 30  
Kapitel 31  
Kapitel 32 Guldkalven
Kapitel 33  
Kapitel 34 De nye sten tavler
Kapitel 35 Forordninger udføres
Kapitel 36  
Kapitel 37  
Kapitel 38  
Kapitel 39  
Kapitel 40 Herren tager bolig i helligdommen
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3