Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Det Gamle Testamente
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påtyskLæs teksten påsvenskLæs teksten pånorskLæs teksten påengelskLæs teksten pålatinSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Første Mosebog
Kapitel 1 Skabelsen - de første seks dage
Kapitel 2 Skabelsen - den syvende dag, mennesket skabes
Kapitel 3 Kundskabens træ
Kapitel 4 Kain og Abel, Kains slægt
Kapitel 5 Sets slægt
Kapitel 6 Noa
Kapitel 7  
Kapitel 8  
Kapitel 9 Herren gør pagt med Noa og hans efterkommere
Kapitel 10 Folkeslagenes stamtavle
Kapitel 11 Babelstårnet - Sems slægt, Taras slægt
Kapitel 12 Abraham
Kapitel 13 Abraham og Lot
Kapitel 14 ... Melkizedek
Kapitel 15 Forudsigelser om Abraham
Kapitel 16 Hagar og Ismael
Kapitel 17 Herrens pagt med Abraham
Kapitel 18 Mamres lund - Herren lover Abraham en søn - Sodoma og Gomorra
Kapitel 19 Lot
Kapitel 20 Abraham og Sara i Gerar
Kapitel 21 Isaks fødsel
Kapitel 22 Abrahams Offer
Kapitel 23 Saras død
Kapitel 24 Rebekka og Isak
Kapitel 25 Isak og Ismael - Jakob og Esau
Kapitel 26 Isak
Kapitel 27 Jakob velsignes
Kapitel 28 Jakob
Kapitel 29 ... Lea og Rakel
Kapitel 30  
Kapitel 31  
Kapitel 32  
Kapitel 33  
Kapitel 34  
Kapitel 35  
Kapitel 36  
Kapitel 37 Josef
Kapitel 38 Juda og Tamar
Kapitel 39 Josef i Ægypten
Kapitel 40 Josef tyder drømme
Kapitel 41 Josef tyder Faraos drøm
Kapitel 42 Josefs brødres første rejse til Ægypten
Kapitel 43 Josefs brødres anden rejse til Ægypten
Kapitel 44 Bægeret i Benjamins sæk
Kapitel 45  
Kapitel 46 Jacob drager til Ægypten
Kapitel 47  
Kapitel 48 Jacob velsigner Efraim og Manasse
Kapitel 49  
Kapitel 50  
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3