Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Moronis Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 3
Angående præsters og læreres ordination.
1 DETTE er måden, hvorpå disciplene, som blev kaldt kirkens ældster, ordinerede præster og lærere:
2 Efter at havde bedt til Faderen i Kristi navn, lagde de hænderne på dem og sagde:
3 I Jesu Kristi navn ordinerer jeg dig til præst, (eller om det er til lærer) jeg ordinerer dig til lærer, til at prædike omvendelse og syndernes forladelse gennem Jesus Kristus ved standhaftighed i troen på hans navn indtil enden. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3