Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Moronis Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 2
Angående måden hvorpå de nephitiske tolv skænker den Helligånd.
1 KRISTI ord, som han talte til sine disciple, de tolv, som han havde udvalgt, da han lagde hænderne på dem:
2 Han kaldte dem ved navn og sagde: I skal påkalde Faderen i mit navn i kraftig bøn; og efter at I har gjort dette, skal I have magt til at give den Helligånd til den, på hvem I lægger hænderne. Og i mit navn skal I give den, thi således gør mine apostle.
3 Kristus talte disse ord til dem, da han åbenbarede sig for dem første gang; og mængden hørte det ikke, men disciplene hørte det; og på så mange, som de lagde hænderne, faldt den Helligånd.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3