Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Moronis Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 1
Moronis forladte stilling --- Han skriver og håber på lamaniternes fremgang.
1 EFTER at jeg, Moroni, havde afsluttet forkortelsen af Jareds folks historie, tænkte jeg, at jeg ikke skulle skrive mere; men jeg er endnu ikke omkommet; og jeg giver mig ikke tilkende for lamaniterne af frygt for, at de skal tage mit liv.
2 Thi se, deres indbyrdes krige er forfærdelig grusomme; og på grund af deres had ombringer de enhver nephit, som ikke vil fornægte Kristus.
3 Men jeg, Moroni, vil ikke fornægte Kristus, og derfor vandrer jeg, hvorhen jeg kan, for mit eget livs sikkerheds skyld.
4 Derfor skriver jeg noget mere uagtet min tidligere hensigt; thi jeg troede ikke, at jeg skulle skrive mere; men jeg skriver noget, som muligvis kan blive af værdi for mine brødre, lamaniterne, i fremtiden efter Herrens vilje.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3