Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 15
Højen Ramah eller Cumorah --- Forberedelser til en vældig kamp --- Millioner finder døden --- Shiz bliver dræbt af Coriantumr --- Ethers sidste ord --- Enden på de jareditiske optegnelser.
1 OG DA Coriantumr var kommet sig efter sine sår, begyndte han at tænke over de ord, som Ether havde talt til ham.
2 Han så, at der var falden næsten to millioner af hans folk for sværdet, og han begyndte at sørge i hjertet; ja, der var blevet dræbt to millioner kraftige mænd, og ligeledes deres hustruer og børn.
3 Han begyndte at angre det onde, han havde gjort, og at erindre de ord, som var blevet talt gennem alle profeternes mund; og han så, at de for så vidt var blevet opfyldt; og hans sjæl sørgede og ville ikke lade sig trøste.
4 Og han skrev et brev til Shiz, hvori han bad denne skåne folket; og han ville da opgive riget for folkets livs skyld.
5 Og da Shiz havde modtaget hans brev, sendte han et brev til Coriantumr, hvori han sagde, at dersom han ville overgive sig, så han kunne dræbe ham med sit eget sværd, ville han skåne folket.
6 Men folket omvendte sig ikke fra dets synder; og Coriantumrs folk ophidsedes til vrede mod Shiz's folk, og Shiz's folk blev ophidset til vrede mod Coriantumrs folk; derfor angreb Shiz's folk Coriantumrs folk.
8 Og det skete, at han kom til de vande, som kaldtes Ripliancum, der, når det oversættes, betyder store eller som overgår alle; og da de kom til disse vande, slog de lejr; og Shiz slog ligeledes lejr i nærheden af dem; og derfor begyndte de kampen om morgenen.
9 Og der stod et meget stort slag, i hvilket Coriantumr atter blev såret, og han besvimde som følge af blodtabet.
10 Og Coriantumrs hære trængte Shiz's hære, så de slog dem på flugt; og de flygtede mod syd og slog lejr på et sted, som kaldtes Ogath.
12 Og det skete, at de samlede folket sammen fra hele landet, de af dem, som ikke var blevet dræbt, med undtagelse af Ether.
14 Og i fire år samlede de folket sammen, så at de kunne få alle dem, som var i landet, og at de kunne få al den forstærkning, som det var muligt at opdrive.
15 Da de nu alle var samlet med hustruer og b*ron, enhver til den hær, som han ønskede at tilhøre --- og både mænd, kvinder og børn var udrustet med krigsvåben og havde skjolde, brystpansere og hjelme og var klædt krigsmæssigt på --- gik de til kamp mod hinanden; og de kæmpede hele dagen, men der vandtes ingen sejr.
16 Og da natten faldt på, var de trætte og trak sig tilbage til deres lejre; og efter at de var kommet tilbage til deres lejre, begyndte de at hyle og klage over tabet af deres dræbte; og deres skrig, hyl og klageråb var så store, at de gennemtrængte luften.
18 Og Coriantumr sendte atter en skrivelse til Shiz, hvori han bad ham om ikke at drage i kamp igen, men at tage riget og skåne folkets liv.
19 Men se, Herrens ånd var holdt op med at trættes med dem, og Satan havde fuld magt over folkets hjerter; thi de var overladt til deres hjerters hårdhed og deres forstands blindhed, så at de måtte forgå; og derfor kæmpede de videre.
20 Og de kæmpede hele den dag, og da natten kom, lagde de sig til at sove på deres sværd.
22 Og da natten kom, var de berusede af vrede som et menneske, der er beruset af vin, og de sov atter på deres sværd.
23 Og om morgenen kæmpede de igen; og da natten faldt på, var de alle faldet for sværdet med undtagelse af to og halvtredsindstyve af Coriantumrs folk og ni og tresindstyve af Shiz's folk.
24 Og den nat sov de på deres sværd, og om morgenen kæmpede de videre, og de kæmpede af al magt med sværd og skjolde hele den dag.
25 Og da natten kom, var der to og tredive af Shiz's folk og syv og tyve af Coriantumrs folk tilbage.
27 Og de kæmpede i tre timer, og de faldt i afmagt som følge af blodtabet.
28 Og da Coriantumrs mænd igen havde fået tilstrækkelig kraft, så at de kunne gå, ville de flygte for at redde livet; men se, da rejste Shiz sig op sammen med sine mænd, og han svor i sin vrede, at han ville dræbe Coriantumr eller selv falde for sværdet.
29 Derfor forfulgte han dem, og om morgenen nåede han dem, og de kæmpede atter med sværdet. Og da de alle var faldet for sværdet med undtagelse af Coriantumr og Shiz, se, da var Shiz besvimet af blodtabet.
30 Og efter at Coriantumr havde støttet sig til sit sværd og hvilet sig lidt, huggede han hovedet af Shiz.
32 Og Coriantumr styrtede om og blev liggende, som om han var død.
33 Og Herren talte til Ether og sagde til ham: Gå ud. Og han gik ud og så, at Herrens ord var alle blevet opfyldt, og han afsluttede sine optegnelser; og jeg har ikke skrevet en hundrededel, og han gemte dem på en måde, så at Limhis folk fandt dem.
34 Og de sidste ord, som Ether skrev, lød således: Enten Herren vil, at jeg skal tages bort uden at smage døden, eller jeg skal underkastes hans vilje i kødet, er mig lige meget, dersom jeg blot bliver frelst i Guds rige. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3