Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 14
orbandelse over landet --- Vedvarende strid og blodsudgydelse --- Coriantumr skal ikke falde for sværdet.
3 Efter at der var gået to år og Shared var død, se, da rejste Shareds broder sig til kamp mod Coriantumr, i hvilken Coriantumr slog ham og forfulgte ham til ørkenen Akish.
4 Og det skete, at Shareds broder kæmpede med ham i ørkenen Akish; og kampen var overordentlig hård, og mange tusinde faldt for sværdet.
5 Og Coriantumr belejrede ørkenen, men Shareds broder drog ud af ørkenen om natten og slog en del af Coriantumrs hær, medens de var berusede.
6 Og han drog ind i Morons land og satte sig på Coriantumrs trone.
7 Og Coriantumr opholdt sig med sin hær to år i ørkenen, i hvilken tid han modtog store forstærkninger.
8 Men Shareds broder, hvis navn var Gilead, modtog også betydelig forstærkning til sin hær gennem hemmelige foreninger.
9 Og det skete, at hans højpræst myrdede ham, medens han sad på tronen.
11 Og det skete, at Coriantumr i det første af Libs regeringsår drog op til Morons land og angreb Lib.
12 Og han fægtede med Lib, og Lib traf ham i armen, så han blev såret; dog trængte Coriantumrs hær sig frem mod Lib, så han flygtede ud til kysten.
14 Og Lib slog Coriantumrs hær, så de atter flygtede ud i ørkenen Akish.
15 Og det skete, at Lib forfulgte ham, til de kom til Agoshs sletter. Og Coriantumr havde taget hele befolkningen med sig, da han flygtede for Lib til den del af landet, hvortil han flygtede.
17 Libs broder hed Shiz. Og Shiz forfulgt Coriantumr, og han ødelagde mange byer og dræbte både kvinder og børn og satte ild på byerne.
18 Og man frygtede Shiz over hele landet; ja, der lød råb og skrig gennem hele landet: Hvem skal stå sig imod Shiz's hær? Se, han fejer hen over hele landet.
19 Og folket begyndte at samle sig i bevæbnede skarer over hele landet.
20 Og de delte sig. Nogle flygtede til Shiz's hær og andre til Coriantumrs hær.
23 Og stanken bredte sig over landet, ja over hele landet; derfor plagedes folk dag og nat af stanken.
25 Og således ser vi, at Herren hjemsøgte dem i sin vredes fulde mål, og at deres ugudelighed og synder havde beredt vejen for deres evige fordærvelse.
26 Og Shiz forfulgte Coriantumr i østlig retning, helt ned til kysten, og dér stod en kamp med Shiz, som varede i tre dage.
27 Og så forfærdelig var ødelæggelsen blandt Shiz's hære, at folket forfærdedes og begyndte at flygte for Coriantumrs hære; og de flygtede til Corihors land og fejede indbyggerne bort for sig, alle, som ikke ville slutte sig til dem.
30 Og Shiz ramte Coriantumr, så at denne fik mange dybe sår. Og Coriantumr besvimede på grund af blodtabet og blev båret bort, som om han var død.
31 Tabet af mænd, kvinder og børn var så stort på begge sider, at Shiz befalede sine folk til ikke at forfølge Coriantumrs hære; og derfor vendte de tilbage til deres lejr.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3