Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 13
Moroni fortsætter den jareditiske historie --- Ether og hans forudsigelser --- Man stræber ham efter livet --- Han bor i en klippehule --- Han ser om natten undergangen, der vil ramme hans folk.
1 NU SKRIDER jeg, Moroni, til at afslutte mine optegnelser angående det folks undergang, hvorom jeg har skrevet.
2 Thi se, de forkastede alle Ethers ord; thi han fortalte dem visselig alle ting fra menneskets begyndelse; at dette land, efter at vandmasserne var løbet bort fra dets overflade, blev et udvalgt land fremfor alle andre lande, et af Herren udvalgt land; derfor er det Herrens vilje, at alle mennesker, som bor deri, skal tjene ham;
3 og at det var stedet for det nye Jerusalem, som kommer ned fra himlen, og er Herrens helligdom.
4 Se, Ether så Kristi dage, og han talte om et nyt Jerusalem i dette land.
5 Og han talte også om Israels hus og om det Jerusalem, fra hvilket Lehi skulle komme --- efter at det var blevet ødelagt, skulle det genopbygges, en hellig by for Herren. Derfor kunne den ikke blive et nyt Jerusalem, for den var også i de gamle dage, men den skal genopbygges og blive en hellig by for Herren, og den skal bygges for Israels hus.
8 Derfor skal levningen af Josefs hus oprejses i dette land, og det skal være deres arveland; og de skal bygge en hellig by til Herren, som det fordums Jerusalem; og de skal ikke mere beskæmmes, indtil enden kommer, da jorden skal forgå.
9 Og der skal blive en ny himmel og en ny jord; og de skal ligne de gamle med undtagelse af, at de gamle er forgået, og alt er blevet nyt.
10 Og da kommer det nye Jerusalem, og velsignede er de, som bor deri, thi det er dem, hvis klæder er hvide ved Lammets blod; og det er dem, som regnes blandt levningen af Josefs sæd, som var af Israels hus.
11 Og da kommer også det gamle Jerusalem, og velsignede er indbyggerne deri, thi de er blevet tvættet i Lammets blod; og det er dem, som var spredt, og som blev indsamlet fra de fire verdenshjørner og fra de nordlige lande, og de har del i den pagts opfyldelse, som Gud gjorde med deres fader Abraham.
12 Og når disse ting sker, da opfyldes skriften, som siger, at de, der var de første, skal blive de sidste, og de sidste de første.
13 Jeg stod i begreb med at skrive mere, men det blev mig forbudt; men store og vidunderlige var Ethers profetier; dog agtede de ham for intet og stødte ham ud; og han skjulte sig i en klippehule om dagen, og om natten gik han ud og betragtede det, som skulle ramme befolkningen.
16 Men Coriantumr, der var bevandret i alle krigskunster og verdens list, leverede dem et slag, som søgte at tilintetgøre ham.
17 Men hverken han eller hans skønne sønner og døtre omvendte sig; ej heller Cohors skønne sønner og døtre, ej heller Corihors skønne sønner og døtre; og der fandtes ingen af de skønne sønner og døtre i hele landet, der omvendte sig fra deres synder.
18 Derfor skete det, at i det første år, da Ether levede i en klippehule, blev mange mennesker dræbt ved sværdet af disse hemmelige foreninger, der kæmpede med Coriantumr for at komme i besiddelse af riget.
20 Og i det andet år kom Herrens ord til Ether, at han skulle gå og profetere for Coriantumr, at dersom han og hele hans hus ville omvende sig, ville Herren give ham hans rige og skåne befolkningen ---
21 ellers skulle de og hele hans hus blive ødelagt med undtagelse af ham selv. Og han skulle leve alene for at se de profetiers opfyldelse, som blev talt angående et andet folk, som skulle få landet som arvelod; og Coriantumr skulle begraves af dem; og hver sjæl forgå med undtagelse af Coriantumr.
22 Men Coriantumr omvendte sig ikke, ej heller hans hus, ej heller folket, og krigene hørte ikke op; og de søgte at myrde Ether, men han flygtede fra dem og skjulte sig atter i klippehulen.
23 Og det skete, at der fremstod en vis Shared, og han kæmpede også med Coriantumr og tog ham til fange i det tredie år.
25 Nu brød der en krig ud over hele landet; hver mand med sin bande kæmpede for det, som han ønskede.
27 Og Coriantumr blev overmåde vred på Shared, og han drog ud mod ham til kamp; og de stødte sammen i stor vrede i Gilgals dal, og kampen blev særdeles hård.
28 Og Shared kæmpede imod ham i tre dage. Og det skete, at Coriantumr besejrede ham og forfulgte ham, til han kom til Heshlons sletter.
29 Og Shared leverede ham igen et slag på sletterne; og se, han slog Coriantumr og drev ham atter tilbage til Gilgals dal.
31 Og Shared sårede Coriantumr i låret, så at han i et tidsrum af to år ikke gik i krig, i hvilken tid folket over hele landet udgød blod, og der fandtes ingen til at forhindre det.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3