Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 12
Profeten Ether og kong Coriantumr --- Det jareditiske og nephitiske sprog --- Gud sender svagheder, så at menneskene kan være ydmyge --- Moronis farvel til de ikke-jødiske folk.
1 OG ETHER levede samtidig med Coriantumr, og Coriantumr var konge over hele landet.
2 Og Ether var en Herrens profet; og han fremtrådte i Coriantumrs dage og begyndte at profetere for folket; thi han kunne ikke holdes tilbage for Herrens ånd, som var i ham.
3 Thi han råbte fra morgen til solnedgang og formanede folket til at tro på Gud og omvende sig, så de ikke skulle omkomme og sagde til dem, at gennem tro bliver alle ting fuldbyrder.
4 Derfor kan den, som tror på Gud, visselig have håb om en bedre verden, ja en plads ved Guds højre hånd; og dette håb kommer af tro og er et anker for menneskesjælene, som vil gøre dem sikre og standhaftige, altid rige på gode gerninger til forherligelse af Gud.
5 Og Ether forudsagde store og vidunderlige ting for folket, som menneskene dog ikke troede, fordi de ikke så dem.
7 Thi det var gennem tro, at Kristus viste sig for vore fædre, efter at han var opstanden fra de døde; og han viste sig ikke for dem, førend de havde tro på ham; derfor må nogle have haft tro på ham, thi han viste sig ikke for verden.
9 Derfor kan I også have håb og blive delagtige i gaven, dersom I blot vil tro.
10 Se, det var ved tro, at de gamle blev kaldet efter Guds hellige orden.
12 Thi dersom der ikke findes tro blandt menneskenes børn, kan Gud ikke udføre noget mirakel blandt dem; derfor viser han sig ikke for dem, førend de tror.
13 Se, det var Almas og Amuleks tro, som fik fængselet til at styrte sammen.
14 Se, det var Nephis og Lehis tro, der bevirkede forandringen med lamaniterne, så at de blev døbt med ild og med den Helligånd.
16 Ja, alle de, som gjorde kraftige gerninger, udførte dem ved tro, både de, som levede før Kristus og ligeledes de, som kom efter ham.
17 Og det var gennem tro, at de tre disciple fik den forjættelse, at de ikke skulle smage døden; og de modtog ikke forjættelsen, førend de troede.
18 Og ingensinde har nogen udført mirakler, som ikke først har haft tro; derfor troede de først på Guds Søn.
19 Og der fandtes mange, hvis tro var så overordentlig stor, endog før Kristus kom, at de ikke kunne afholdes fra at se bagved sløret, men virkelig så med øjnene de ting, som de havde set med troens øjne, og de var glade.
20 Og se, vi har set i denne beretning, at en af dem var Jareds broder; thi så stor var hans tro på Gud, at da Herren rakte fingeren frem, kunne han ikke skjule den for Jareds broders øjne på grund af sit ord, som han havde talt til ham, hvilket ord han havde fået gennem tro.
22 Og det var gennem tro, mine fædre fik det løfte, at disse ting skulle komme til deres brødre ved ikke-jøderne; derfor har Herren, ja, Jesus Kristus, givet mig visse befalinger.
23 Og jeg sagde til ham: Herre, folkene vil spotte over disse ting på grund af vor ringe evne til at skrive; thi Herre, du har gjort os mægtige i ord gennem tro, men du har ikke givet os nogen særlig evne til skriftlig fremstilling; thi du har sat dette folk i stand til at tale meget gennem den Helligånd, som du har givet dem;
24 og du har bevirket, at vi kun kan skrive lidt på grund af vore hænders udygtighed. Se, du har ikke gjort os dygtige til at skrive som Jareds broder; thi du skabte ham således, at det, som han skrev, blev mægtigt, ligesom du er mægtig, så at menneskene, som læser det, bliver overvældet.
26 Og da jeg havde sagt dette, talte Herren til mig og sagde: Dårer spotter, men de skal komme til at sørge; og min nåde er tilstrækkelig for de ydmyge, så de ikke skal benytte sig af jeres svaghed.
27 Og dersom menneskene kommer til mig, vil jeg vise dem deres svaghed. Jeg giver menneskene svaghed, for at de kan være ydmyge; og min nåde er tilstrækkelig for alle mennesker, som ydmyger sig for mig; thi dersom de ydmyger sig for mig og har tro på mig, vil jeg gøre det svage stærkt for dem.
28 Se, jeg vil vise folkene deres svaghed, og jeg vil vise dem, at tro, håb og kærlighed fører til mig --- al retfærdigheds kilde.
30 Thi Jareds broder sagde til bjerget Zerin: Flyt dig! og det flyttede sig. Og dersom han ikke havde haft tro, ville det ikke have flyttet sig; altså virker du, når menneskene har tro.
32 Og jeg erindrer også, at du har sagt, at du har beredt et hus for menneskene, ja, blandt din Faders boliger, hvori mennesket kan have højere håb; derfor må mennesket håbe, ellers kan det ikke få arv på det sted, som du har beredt.
33 Og videre erindrer jeg, at du har sagt, at du har elsket verden således, at du har nedlagt dit liv for verden, for at du igen kunne tage det op og berede et sted for menneskenes børn.
35 Derfor ved jeg gennem det, som du har sagt, at dersom folkene ikke udviser overbærenhed med vor svaghed, da vil du prøve dem og tage deres talent fra dem, ja, alt det, som de har modtaget, og give det til dem, som har overflod.
36 Og det skete, at jeg bad Herren om at skænke folkene nåde, så de kunne have kærlighed.
37 Og Herren sagde til mig: Om de ikke har kærlighed, gør det ikke noget, thi du har været trofast; derfor skal dine klæder være rene. Og eftersom du har set din svaghed, skal du blive stærk, ja, så du kan indtage den plads, som jeg har beredt i min Faders boliger.
38 Og nu byder jeg, Moroni, folkene farvel og ligeledes mine brødre, som jeg elsker, til vi skal mødes for Kristi domstol, hvor alle mennesker skal vide, at mine klæder ikke er plettet af jeres blod.
39 Og da skal I vide, at jeg har set Jesus, og at han har talt med mig ansigt til ansigt, og at han fortalte mig disse ting i ydmyghed i mit eget sprog, som et menneske taler med et andet.
40 Og jeg har kun skrevet lidt på grund af min udygtighed i skrivning.
41 Og nu vil jeg anbefale jer at søge denne Jesus, om hvem profeterne og apostlene har skrevet, så at den nåde, der er i Gud Faderen og ligeledes i den Herre Jesus Kristus og i den Helligånd, som bærer vidnesbyrd om dem, må bo og være med jer evindelig. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3