Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 11
Jareditiske profeter forudsiger deres folks fuldstændige undergang, hvis de ikke omvender sig --- Advarslen bliver ikke hørt.
1 OG I Coms dage kom der også mange profeter og profeterede dette store folks undergang, dersom de ikke omvendte sig og vendte sig til Herren og hørte op med deres mord og ugudelighed.
2 Og folket forkastede profeterne, og de flygtede til Com for beskyttelse, thi folket forsøgte at ombringe dem.
4 Og han opnåede en høj alder og blev fader til Shiblom, og Shiblom regerede i hans sted. Og Shibloms broder gjorde oprør mod ham, og der udbrød en frygtelig krig i hele landet.
5 Og Shibloms broder befalede, at alle de profeter, som profeterede om folkets undergang, skulle henrettes;
6 og der herskede stor nød i hele landet; thi de havde forkyndt, at der skulle komme stor forbandelse over landet og folket, og at der skulle blive stor ødelæggelse blandt dem, en sådan, som aldrig før havde hjemsøgt jorden; og deres ben skulle blive som jordhøje i landet, dersom de ikke omvendte sig fra deres ugudelighed.
7 Og de lyttede ikke til Herrens røst på grund af deres ugudelige forbindelser; derfor opstod der krige og uroligheder i hele landet og ligeledes stor hungersnød og pest, så at der fandt en så stor ødelæggelse sted, som aldrig før havde været kendt på jorden; og alt dette skete i Shibloms dage.
8 Og folket begyndte at omvende sig fra deres ugudelighed; og i det forhold, de gjorde dette, forbarmede Herren sig over dem.
9 Og det skete, at Shiblom blev dræbt, og Seth blev ført i fangenskab og levede i fangenskab hele sit liv.
10 Og Ahah, hans søn, fik riget, og han regerede over folket alle sine dage. Og han begik al slags ugudelighed i sine dage, hvorved han forårsagde megen blodsudgydelse; og hans dage var få.
11 Og Ethem, der var en af Ahahs efterkommere, fik riget, og også han gjorde det, der var ugudeligt, i sine dage.
12 Og der kom mange profeter i Ethems dage og profeterede atter for folket; ja, de forudsagde for folket, at Herren ville fuldstændig udrydde dem fra jorden, dersom de ikke omvendte sig fra deres ugudelighed.
13 Og folket forhærdede deres hjerter og ville ikke lytte til deres ord; og profeterne sørgede og trak sig tilbage fra folket.
14 Og Ethem regerede i ugudelighed alle sine dage, og han blev fader til Moron. Og Moron regerede i hans sted; og Moron gjorde det, der var syndigt for Herren.
15 Og der blev oprør blandt folket som følge af den hemmelige forening, som var blevet oprettet for magts og vindings skyld; og der opstod en mand, fuld af ugudelighed, blandt dem, og han førte krig mod Moron, i hvilken han erobrede det halve af riget; og han beholdt halvdelen af riget i mange år.
16 Og Moron styrtede ham og kom atter i besiddelse af riget.
17 Og der opstod en anden mægtig mand; og han var en efterkommer af Jareds broder.
18 Og han styrtede Moron og kom i besiddelse af riget; og Moron levede i fangenskab resten af sit liv; og han blev fader til Coriantor.
19 Og Coriantor levede i fangenskab alle sine dage.
20 Og i Coriantors dage kom der også mange profeter og forudsagde store og vidunderlige ting og råbte omvendelse til folket, at dersom de ikke ville omvende sig, ville Gud Herren sende straffedomme over dem til deres fuldstændige undergang;
22 Og de forkastede alle profeternes ord som følge af deres hemmelige foreninger og store vederstyggeligheder.
23 Og Coriantor blev fader til Ether, og han døde efter at have levet i fangenskab hele sit liv.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3