Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 10
Riplakish, misdæderen --- Morianton, reformatoren --- Andre herskere og deres krige --- Landet mod syd en ørken --- Landet mod nord beboet.
1 OG DET skete, at Shez, som var en af Heths efterkommere --- thi Heth og hele hans hus med undtagelse af Shez var omkommet under hungersnøden --- begyndte igen at opbygge det nedbrudte folk.
2 Og Shez erindrede sine fædres undergang, og han grundlagde et retfærdigt rige; thi han ihukom, hvad Herren havde gjort, da han førte Jared og hans broder tværs over dybet; og han vandrede på Herrens veje og fik sønner og døtre.
3 Og hans ældste søn, hvis navn var Shez, gjorde oprør imod ham; men Shez blev for sine uendelige rigdommes skyld slået ihjel af en røver, hvad der bragte hans fader fred igen.
4 Og hans fader byggede mange byer, og folket begyndte atter at spredes over hele landet. Og Shez opnåede en meget høj alder; og han blev fader til Riplakish og døde. Og Riplakish regerede i hans sted.
6 Og han byggede sig en meget smuk trone, og han byggede mange fængsler, og de, der ikke ville underkaste sig skatterne, kastede han i fængsel; og enhver, som ikke formåede at betale skat, kastede han i fængsel, og han lod dem arbejde bestandig for deres underhold, og enhver, som nægtede at arbejde, lod han dræbe.
7 Og således fik han alt sit fine arbejde gjort, ja, endog sit fine guld lod han lutre i fængslerne. Og han bedrøvede folket med sit horeri og sine vederstyggeligheder.
9 Og efter mange års forløb samlede Morianton (som var en af Riplakishs efterkommere) en hær af fredløse og drog ud og førte krig mod folket; og han indtog mange byer, og krigen blev meget heftig og varede i mange år, og han tilrev sig magten over hele landet og indsatte sig som konge over hele landet.
11 Og han handlede retfærdigt med folket, men ikke mod sig selv på grund af de mange horerier; derfor blev han forstødt fra Herrens ansigt.
12 Og Morianton anlagde mange byer, og folk blev meget rige under hans regering, både på bygninger, på guld og på sølv og på korn og på flokke og hjorde og sådanne ting, som atter blev givet dem.
13 Og Morianton opnåede en meget høj alder, og de blev han fader til Kim; og Kim regerede i sin faders sted; og han regerede otte år, og hans fader døde. Og Kim regerede ikke i retfærdighed, og derfor blev han ikke velsignet af Herren.
14 Og hans broder gjorde oprør imod ham og tog ham til fange; og han forblev i fangenskab alle sine dage; og han fik sønner og døtre i fangenskab, og i sin alderdom blev han fader til Levi og døde.
15 Og Levi tjente to og fyrretyveår i fangenskab efter sin faders død. Og han førte krig mod landets konge, hvorved han selv fik riget.
16 Og efter at han havde fået riget, gjorde han det, som var ret for Herrens åsyn; og folket trivedes i landet, og han opnåede en ganske høj alder og fik sønner og døtre; og han blev også fader til Corom, som han salvede til konge i sit sted.
17 Og Corom gjorde det, som var godt for Herrens åsyn, i alle sine dage, og han fik mange sønner og døtre; og efter at han havde set mange dage, gik han på den anden side, ligesom alle andre på jorden, og Kish regerede i hans sted.
18 Og Kish døde også, og Lib regerede i hans sted.
19 Og Lib gjorde også det, som var godt i Herrens øjne. Og i Libs dage blev giftslangerne udryddet; derfor gik de ind i det sydlige land for at jage efter føde til landets befolkning; thi det land var fuldt af skovens dyr. Og Lib selv blev også en stor jæger.
20 Og de anlagde en stor by ved den smalle landtunge, hvor havet deler landet.
21 Og de bevarede det sydlige land som en ørken for at jage vildt. Og hele det nordlige land var befolket af mennesker.
22 Og de var meget flittige, og de købte og solgte og handlede med hinanden for at skaffe sig indtægter.
23 Og de forarbejdede al slags malm. og de lavede guld og sølv, jern og messing og alle slags metaller; og de gravede det ud af jorden; derfor opkastede de store jorddynger for at få malm, både guld, sølv, jern og kobber. Og de udførte al slags fint arbejde.
24 Og de havde silke og fint vævet linned; og de tilvirkede al slags tøj for at klæde deres nøgenhed.
25 Og de lavede alle slags redskaber til at dyrke jorden med, både til at pløje, så, høste, hypppe og ligeledes til at tærske med.
26 Og de lavede alle slags redskaber, hvormed deres dyr kunne arbejde.
27 Og de lavede alle slags krigsvåben. Og de udførte al slags arbejde med stor kunstfærdighed.
28 Og aldrig kunne noget folk være mere velsignet, end de var, eller mere begunstiget af Herren. Og de levede i et land, som var udvalgt frem for alle andre lande, thi Herren havde sagt det.
29 Og Lib levede mange år og fik sønner og døtre; og han blev også fader til Hearthom.
30 Og Hearthom regerede i sin faders sted. Og da Hearthom havde regeret i fire og tyve år, se, da blev riget taget fra ham. Og han tjente mange år i fangenskab, ja, resten af sine dage.
31 Og han blev fader til Heth, og Heth levede i fangenskab alle sine dage. Og Heth blev fader til Aaron, og Aaron levede i fangenskab alle sine dage; og han blev fader til Amnigaddah, og Amnigaddah levede også i fangenskab hele sit liv; og han blev fader til Coriantum, og Coriantum levede i fangenskab alle sine dage; og han blev fader til Com.
32 Og Com tog halvdelen af riget. Og han regerede over halvdelen af riget i to og fyrretyve år; han drog i krig mod kong Amgid, og de kæmpede i mange år, i løbet af hvilken tid Com vandt over Amgid og fik magt over det øvrige af riget.
33 Og i Coms dage fandtes der røvere i landet; og de antog de gamle planer og anvendte edsformularer efter de gamles måde og tragtede igen efter at tilintetgøre riget.
34 Com kæmpede meget mod dem; men han kunne intet udrette mod dem.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3