Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 9
Omer mister og genvinder kronen --- Emers blomstrende regering --- Cureloms og cumoms, dyr fra den tid --- Forskellige konger --- Hungersnød og giftslanger.
1 NU FORTSÆTTER jeg, Moroni, med min beretning. Se, det skete, at Akish og hans venner gennem deres hemmelige forbund omstyrtede Omers kongerige.
2 Dog var Herren barmhjertig mod Omer og ligeledes mod hans sønner og døtre, som ikke søgte hans fordærvelse.
4 Og Jared blev salvet til konge over folket ved ugudelige menneskers hænder, og han gav Akish sin datter til hustru.
5 Men Akish stræbte sin svigerfader efter livet; og han henvendte sig til dem, som havde svoret ved de gamles ed, og de huggede hans svigerfaders hoved af, medens han sad på tronen og gav sit folk foretræde.
9 Og Nimrah samlede et lille antal mænd og flygtede ud af landet og kom over og slog sig ned hos Omer.
10 Og Akish fik andre sønner, og de vandt folkets hjerte, uagtet de havde svoret, at de ville begå alle slags synder, som han ønskede det.
14 Og Omer begyndte at blive gammel; dog blev han fader til Emer i sin alderdom, og han salvede Emer til konge og til at regere i sit sted.
16 Og Herren begyndte igen at tage forbandelsen bort fra landet, og Emers hus trivedes overordentlig godt under Emers regering, og i løbet af to og tresindstyve år var de blevet meget stærke, så at de blev overmåde rige.
18 og ligeledes alle slags kreaturer som okser, køer, får, svin, geder og mange andre slags dyr, som var nyttige til føde for menneskene.
19 Og de havde også heste og æsler, og der fandtes elefanter og cureloms og cumoms, som alle var nyttige for menneskene, især elefanterne, cureloms og cumoms.
20 Og således udgød Herren sine velsignelser over dette land, som var udvalgt fremfor alle lande; og han befalede, at alle, som skulle besidde landet, skulle besidde det for Herren, ellers ville de blive udryddet, når de var modne i ugudelighed; thi over sådanne, siger Herren, vil jeg udgyde min vredes fylde.
22 Og efter at han havde salvet Coriantum til at regere i sit sted, levede han endnu ifire år, og han havde fred i landet; ja, han så endog Retfærdighedens Søn og frydede og glædede sig ved hans dag, og han døde i fred.
23 Og Coriantum vandrede i sin faders fodspor og byggede mange store byer, og han lærte sit folk det, der var godt, i alle sine dage. Men se, han havde ingen børn, førend han blev meget gammel.
24 Og hans hustru døde et hundrede og to år gammel. Og i sin alderdom tog Coriantum en ung pige til hustru og fik sønner og døtre; og han levede, til han var et hundrede og to og fyrretyve år gammel.
26 Og folket havde atter spredt sig ud over hele alandet, og der begyndte atter at herske stor ugudelighed, og Heth begyndte atter at antage de gamle, hemmelige planer for at udrydde sin fader.
27 Han styrtede sin fader fra tronen, thi han dræbte ham med sit eget sværd og regerede i hans sted.
29 Men folket troede ikke profeternes ord, men kastede dem ud; og nogle af dem kastede de i grave og lod dem omkomme. Og alt dette skete på kong Heths befaling.
30 Og der blev stor mangel på levnedsmidler i landet, og befolkningen omkom meget hurtigt som følge af hungersnøden, thi der faldt ingen regn på jorden.
32 Og mange af dem omkom på vejen; ikke desto mindre flygtede mange ind i det sydlige land.
33 Og Herren gjorde det så, at slangerne ikke længere forfulgte dem, men at de spærrede vejen, så folket ikke kunne komme forbi, for at de, som ville forsøge at komme forbi, ville blive dræbt af giftslangerne.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3