Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 7
Orihahs retfædige regeringstid efterfølges af oprør, magtran og strid --- Shules og Cohors rivaliserende riger --- Ugudelighed og afguderi --- Profeter opstår, og menneskene begynder at omvende sig.
1 OG ORIHAH regerede landet i retfærdighed alle sine dage, og hans dage var såre mange.
3 Og han fik også Kib i sin alderdom. Og Kib regerede i hans sted; og Kib blev fader til Corihor.
4 Og da Corihor var to og tredive år gammel, gjorde han oprør mod sin fader og drog over til landet Nehor og boede dér; og han fik sønner og døtre, og de var meget smukke; og derfor lokkede Corihor mange folk over til sig.
5 Og da han havde samlet en hær, kom han op til Morons land, hvor kongen boede og tog ham til fange, hvorved Jareds broders ord blev opfyldt, at de skulle falde i trældom.
6 Morons land, hvor kongen boede, lå i nærheden af det land, som af nephiterne kaldtes Ødelæggelsens land.
7 Og Kib og hans fader levede itrældom under hans søn Corihor, indtil han blev meget gammel; og Kib blev fader til Shule i sin alderdom, medens han endnu befandt sig i fangenskab.
9 Derfor gik han til Ephraims høj og smeltede malm af højen og forfærdigede sværd af stål for dem, som han havde vundet for sig; og efter at han havde bevæbnet dem med sværd, vendte han igen tilbage til byen Nehor og leverede sin broder Corihor et slag, hvorved han vandt riget tilbage for sin fader Kib.
10 Og for det, som Shule havde gjort, overgav hans fader ham riget; og derfor begyndte han at regere i sin faders sted.
12 Og Shule fik også sønner og døtre.
13 Og Corihor omvendte sig fra de mange synder, han havde begået, og derfor gav Shule ham magt i sit rige.
14 Og se, Corihor havde mange sønner og døtre, og blandt Corihors sønner var der en, hvis navn var Noa.
15 Og Noa gjorde oprør mod kong Shule og også mod sin fader Corihor, og han fik med sig Cohor, sin broder, og ligeledes alle sine brødre og mange af folket.
16 Og han leverede igen kong Shule et slag, hvorved han kom i besiddelse af deres første arveland, og han blev konge over den del af landet.
17 Og han førte atter krig mod kong Shule, og han tog kong Shule til fange og førte ham til Moron.
18 Og da han skulle til at tage ham af dage, sneg Shules sønner sig ind i Noas hus om natten og dræbte Noa, hvorefter de slog døren ind til fængselet og førte deres fader ud og satte ham på tronen i hans eget rige.
19 Men Noas søn oprettede sin faders rige i hans sted; dog vandt de ikke mere magt over kong Shule; og de, der stod under kong Shules regering, havde megen fremgang og blev et stort folk.
20 Og landet blev delt, og der fandtes to riger, Shules og Cohors, Noas søns rige.
21 Og Cohor, Noas søn, lod sit folk føre krig mod Shule, i hvilken Shule besejrede dem og fældede Cohor.
22 Men Cohor havde en søn ved navn Nimrod; og Nimrod overdrog Shule Cohors rige, og han vandt yndest i Shules øjne, og derfor hædrede Shule ham med store gunstbevisninger, og han gjorde, hvad han ville i Shules rige.
24 Men folket smædede og hånede dem. Men kong Shule straffede alle dem, som smædede profeterne.
25 Og han udstedte en lov for hele landet, som berettigede profeterne til at gå, hvorhen de ville, og af den grund blev folket bragt til omvendelse.
26 Og da folket omvendte sig fra deres uretfærdighed og afguderi, skånede Herren dem, og de begyndte atter at trives i landet. Og Shule fik sønner og døtre i sin høje alder.
27 Og der var ikke mere krig i Shules dage; og han erindrede de store ting, Herren havde gjort for hans fædre ved at føre dem over det store dyb til det forjættede land; og han regerede i retfærdighed alle sine dage.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3