Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 6
Fortsættelse af beretningen om jarediterne --- Deres fartøjer belyses som ved et under --- Over havets dyb til det forjættede land --- Folket ønsker en konge --- Deres ledese ser intet godt forude, men bøjer sig for folkeviljen --- Jared og hans broder dør.
1 OG NU fortsætter jeg, Moroni, med at give beretningen om Jared og hans broder.
2 Thi det skete, efter at Herren havde beredt stenene, som Jareds broder havde taget med sig op på bjerget, at Jareds broder steg ned fra bjerget, og han anbragte stenene i fartøjerne, som var blevet bygget, en i hver ende, og se, de gav fartøjerne lys.
3 Og således lod Herren stenene lyse i mørket for at give lys for mænd, kvinder og børn, for at de ikke skulle sejle over de store vande i mørke.
4 Og da de havde tilberedt al slags føde, så de kunne leve deraf på vandet og ligeledes foder til deres flokke og hjorde og alle slags dyr, fugle og kreaturer, som de førte med sig, gik de ombord i deres fartøjer, og de påbegyndte sørejsen og befalede sig i Herren, deres Guds hånd.
5 Og Gud Herren lod en stærk vind blæse på vandet i retning mod det forjættede land; og således blev de drevet frem på havets bølger for vinden.
6 Og de blev mange gange begravet i havets dyb som følge af de tårnhøje bølger, som brød ind over dem, og også på grund af de store og forfærdelige storme, som forårsagedes af vindens heftighed.
8 Og vinden hørte ikke op med at blæse i retning af det forjættede land, medens de var på havet; og således blev de drevet frem af vinden.
9 Og de sang lovsange til Herren, ja, Jareds broder sang lovsange til Herren, og han takkede og lovede Herren den ganske dag; og når natten kom, holdt de ikke op med at lovprise Herren.
10 Og således blev de drevet fremad; og ingen af havets uhyrer kunne knuse dem og ingen hval skade dem; og de havde bestandig lys, enten de var ovenpå vandet eller under vandet.
11 Og således blev de drevet frem på havet i tre hundrede og fire og fyrretyve dage.
12 Og de steg i land på kysten af det forjættede land. Og da de havde sat foden på kysten af det forjættede land, bøjede de sig ned til jorden og ydmygede sig for Herren og fældede glædestårer for ham ved tanken om hans store barmhjertighed imod dem.
13 Og de gik ind ilandet og begyndte at dyrke jorden.
14 Og Jared havde fire sønner; og de hed Jacom, Gilgah, Mahah og Orihah.
15 Og Jareds broder fik også sønner og døtre.
18 Og de begyndte at sprede sig ud over landet og at formeres og at dyrke jorden, og de blev stærke i landet.
19 Og Jareds broder begyndte at blive gammel, og han så, at han snart måtte lægges i graven; derfor sagde han til Jared: Lad os samle vort folk sammen, så vi kan tælle dem og få at vide, hvad de ønsker af os, førend vi går i graven.
20 Og folket blev altså sammenkaldt. Antallet på Jareds broders sønners og døtre var to og tyve sjæle, og antallet på Jareds sønner og døtre var tolv, hvoraf fire var sønner.
22 Og folket forlangte af dem, at de skulle salve en af deres sønner til konge over dem.
23 Og se, det bedrøvede dem. Og Jareds broder sagde til dem: Dette fører med vished til trældom.
25 Og de valgte Jareds broders førstefødte, og hans navn var Pagag. Men han vægrede sig og ville ikke være deres konge. Da forlangte folket, at hans fader skulle tvinge ham, men hans fader ville ikke; og han befalede dem, at de ikke skulle tvinge nogen til at være deres konge.
26 Og de valgte alle Pagags brødre efter hinanden, men de ville ikke.
27 Og alle Jareds sønner ville heller ikke med undtagelse af en, nemlig Oriahah, og han blev salvet til konge over folket.
28 Og han begyndte at regere, og folket begyndte at gøre fremgang, og de blev meget rige.
29 Og Jared døde og ligeledes hans broder.
30 Og Orihah vandrede i ydmyghed for Herren og erindrede, hvor store ting, Herren havde gjort for hans fader, og han lærte også sit folk, hvilke store ting, Herren havde gjort for deres fædre.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3