Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 5
Moroni til den kommende oversætter af hans optegnelser.
1 OG NU har jeg, Moroni, skrevet efter hukommelsen de ord, som blev mig befalet; og jeg har fortalt jer om de ting, som jeg har forseglet; derfor rør dem ikke for at oversætte dem, thi det er forbudt jer, indtil Gud i sin visdom tilsteder det.
2 Se, I skal få lov til at vise dem pladerne, som skal være med til at bringe dette værk frem.
3 Og gennem Guds kraft skal de blive vist tre, og derfor skal de med vished vide, at disse ting er sande.
4 Og ved tre vidners udsagn skal dise ting stadfæstes; og de tre vidners vidnesbyrd og dette værk, hvori Guds kraft og hans ord skal vises, hvorom Faderen og Sønnen og den Helligånd bærer vidnesbyrd, --- alt dette skal på den yderste dag stå som et vidnesbyrd mod verden.
5 Og dersom de omvender sig og kommer til Faderen i Jesu navn, skal de blive modtaget i Guds rige.
6 Og om jeg nu ikke har nogen myndighed til disse ting, må I dømme om, thi I skal vide, at jeg har myndighed, når I ser mig, og vi skal stå for Gud på den yderste dag. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3