Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Ethers Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 2
I Nimroddalen --- Deseret, honningbien --- Herren taler atter med Jareds broder --- Guddommelig forordning angående det forjættede land --- Stedet Moriancumer --- Der bygges fartøjer.
1 OG JARED og hans broder og deres familier og ligeledes Jareds og hans broders venner og deres familier drog ind i den nordlige dal (og dalen blev kaldt Nimroddalen efter den mægtige jæger) med deres flokke, som de havde samlet sammen, han og hun af hver slags.
2 De lagde også snarer ud og fangede luftens fugle; og de havde også lavet et kar, hvori de førte havets fisk med sig.
3 Og de medbragte også deseret, hvad der, når det oversættes, betyder honningbi; og således førte de bisværme med sig og al slags andet, som fandtes i landet, såsom frø af alle slags.
4 Og da de var kommet ind i Nimroddalen, kom Herren ned og talte med Jareds broder; og han var i en sky, og Jareds broder så ham ikke.
5 Og Herren befalede dem, at de skulle drage ud i ørkenen, ja ud i den del, hvor aldrig noget menneske havde været. Og det skete, at Herren gik foran dem og talte med dem, medens han stod i en sky, og han gav dem anvisning på, hvor de skulle tage hen.
6 Og således vandrede de i ørkenen, og de byggede fartøjer, hvori de sejlede over mange vande, bestandig ledet af Herrens hånd.
9 Og nu kunne vi se Guds beslutninger angående dette land, at det er et forjættet land, og at hvilket som helst folk, der besidder det, må tjene Gud, ellers vil de blive udryddet, når hans vredes fylde kommer over dem. Og hans vredes fylde kommer over dem, når de er modne i synd og ugudelighed.
10 Thi se, det er et land, der er udvalgt fremfor alle andre lande, og derfor skal de, som ejer det, tjene Gud eller blive udryddet; thi det er Guds evige beslutning. Men det er ikke, førend landets børn bliver fuldstændig ugudelige, at de bliver udryddet.
11 Og dette kommer til jer, I ikke-jøder, for at I kan kende Guds beslutninger --- så at I kan omvende jer og ikke fremture i synd, til målet er fuldt, at I ikke nedkalder Guds vredes fylde over jer, som indbyggerne i landet hidtil har gjort.
12 Se, dette er et udvalgt land, og det folk, der besidder det, skal være fri for trældom, fangenskab og for alle andre folk under himlen, dersom de blot vil tjene landets Gud, som er Jesus Kristus, der er blevet åbenbaret gennem det, som vi har skrevet.
14 Og ved slutningen af det fjerde år kom Herren igen til Jareds broder, og han stod i en sky og talte med ham. Og Herren talte med Jareds broder i tre timer og revsede ham, fordi han havde glemt at påkalde Herrens navn.
15 Og Jareds broder angrede det onde, som han havde gjort, og påkaldte Herrens navn for sine brødre, som var med ham. Og Herren sagde til ham: Jeg vil tilgive dig og dine brødre jeres synder, men I skal ikke synde mere; thi I skal ihukomme, at min Ånd ikke altid vil trættes med mennesket; om I derfor vil synde, til målet er fuldt, vil I blive udstødt fra Guds nærhed. Og det er mine tanker om landet, som jeg vil give jer som arvelod; thi det skal blive et udvalgt land fremfor alle andre lande.
17 Og de var bygget på en sådan måde, at de var overordentligt tætte, så de kunne holde vand ligesom et kar, og bunden og siderne på dem var tætte som et kar, og enderne var spidse, og overdelen var tæt som et kar, og længden var som et træs, og når lugerne var lukkede, var de tætte som et kar.
18 Og Jareds broder råbte til Herren og sagde: O Herre, jeg har udført det arbejde, som du har befalet mig, og jeg har lavet fartøjerne, som du har anvist mig.
19 Og se, o Herre, der findes intet lys i dem; hvorhen skal vi styre? Vi vil også omkomme, thi vi kan ikke ånde i dem uden ved den luft, som findes i dem; derfor vil vi omkomme.
21 Og Jareds broder gjorde, som Herren havde befalet.
23 Og Herren sagde til Jareds broder: Hvad vil I have, at jeg skal gøre, for at I kan have lys i jeres fartøjer? Thi se, I kan ikke have vinduer, thi de vil blive slået i stykker; ej heller skal I tage ild med jer, thi I skal ikke gå ved lyset af ild.
24 Thi se, I skal være som en hval midt ude i havet, og de tårnhøje bølger skal slå op om jer. Alligevel vil jeg bringe jer op igen af havets dyb; thi vindene er gået ud af min mund, og regnen og oversvømmelserne har jeg ligeledes udsendt.
25 Og se, jeg forbereder jer på dette; thi I kan ikke fare over dette store dyb, dersom I ikke er udrustet mod havets bølger og de vinde, som bliver sluppet løs, og floderne som skal komme. Derfor, hvad vil I, jeg skal berede for jer, så I kan have lys, når I er opslugt i havets dyb?
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3