Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Ethers Bog
Jarediternes optegnelser, taget fra de fire og tyve plader, der blev fundet af Limhis folk på kong Mosiahs tid.
Kapitel 1 Profeten Ethers stamtræ --- Det store tårn --- Jared og hans brod..
Kapitel 2 I Nimroddalen --- Deseret, honningbien --- Herren taler atter med..
Kapitel 4 Jareds broder får befaling til at skrive --- Moronis højtidelige..
Kapitel 5 Moroni til den kommende oversætter af hans optegnelser.
Kapitel 6 Fortsættelse af beretningen om jarediterne --- Deres fartøjer bel..
Kapitel 7 Orihahs retfædige regeringstid efterfølges af oprør, magtran og s..
Kapitel 8 Den gode kong Omer --- Hans søn Jared konspirerer sammen med Akis..
Kapitel 9 Omer mister og genvinder kronen --- Emers blomstrende regering --..
Kapitel 10 Riplakish, misdæderen --- Morianton, reformatoren --- Andre hersk..
Kapitel 11 Jareditiske profeter forudsiger deres folks fuldstændige undergan..
Kapitel 12 Profeten Ether og kong Coriantumr --- Det jareditiske og nephitis..
Kapitel 13 Moroni fortsætter den jareditiske historie --- Ether og hans foru..
Kapitel 14 orbandelse over landet --- Vedvarende strid og blodsudgydelse ---..
Kapitel 15 Højen Ramah eller Cumorah --- Forberedelser til en vældig kamp --..
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3