Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 7
Mormon forsikrer lamaniterne om, at de er af Israels hus --- Han viser dem vejen til frelse.
1 OG SE, nu vil jeg tale noget til de tilbageværende af dette folk, som er blevet skånet, om det skulle ske, at Gud vil give dem mine ord, så de må vide, hvorledes det gik deres fædre; ja, jeg taler til jer, I tilbageværende af Israels hus, og det er de ord, jeg taler:
2 Vid, at I er af Israels hus.
3 Vid, at I må omvende jer; ellers kan I ikke blive salige.
5 Vid, at I må komme til kundskab om jeres forfædre og omvende jer fra alle jeres synder og uretfærdigheder og tro på Jesus Kristus, at han er Guds Søn, og at han blev slået ihjel af jøderne; men ved Faderens kraft opstod han igen, hvorved han har vundet sejr over graven, og i ham er også dødens brod opslugt.
6 Og han tilvejebringer de dødes opstandelse, hvorved mennesket skal oprejses til at stå for hans domstol.
8 Omvend jer derfor og bliv døbt i Jesu navn og hold fast ved Kristi evangelium, som vil komme til jer, ikke alene i disse optegnelser, men også i de optegnelser, som skal komme til nationerne fra jøderne, hvilke optegnelser skal komme fra ikke-jøderne til jer.
9 Thi se, disse optegnelser er skrevet i den hensigt, at I skal tro de andre; og dersom I tror de andre, så skal I få kundskab om jeres forfædre og ligeledes om de vidunderlige gerninger, som udførtes blandt dem ved Guds kraft.
10 Og I skal også vide, at I er en levning af Jakobs efterkommere, og derfor regnes I med til den første pagts folk; og om så sker, at I tror på Kristus og bliver døbt, først med vand og derefter med ild og med den Helligånd efter Frelserens eksempel, som han har givet os, da skal det gå jer vel på dommens dag. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3