Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 4
Nephiterne påbegynder en hævnkrig mod lamaniterne --- Nephiterne har ikke længere overtaget --- Hellige optegnelser taget fra højen Shim.
1 I DET tre hundrede og tre og tresindstyvende år drog nephiterne ud af Ødelæggelsens land for at kæmpe mod lamaniterne.
2 Og nephiternes hære blev drevet tilbage til Ødelæggelsens land. Og medens de endnu var udmattede, kom en frisk lamanitisk hær over dem, og der udkæmpedes et stort slag med det resultat, at lamaniterne indtog Ødelæggelsens by og dræbte mange af nephiterne og tog mange fanger.
3 Og de andre flygtede og forenede sig med indbyggerne i byen Teancum. Og byen Teancum lå ved kysten og i nærheden af Ødelæggelsens by.
4 Og nephiternes hære blev slået, fordi de var draget mod lamaniterne; thi havde det ikke været for det, ville lamaniterne ikke have haft nogenmagt over dem.
5 Men se, Guds straffedomme vil ramme de ugudelige, og det er ved de ugudelige, at de ugudelige bliver straffet; thi det er de ugudelige, som ophidser menneskebørnenes hjerter til blodsudgydelse.
6 Og det skete, at lamaniterne traf forberedelser til at angribe byen Teancum.
7 Og i det tre hundrede og fire og tresindstyvende år angreb lamaniterne byen Teancum for også at sætte sig i besiddelse af den.
8 Men de blev slået tilbage og drevet på flugt af nephiterne. Og da nephiterne så, at de havde fordrevet lamaniterne, pralede de atter af deres styrke, og de drog ud i egen kraft og indtog atter Ødelæggelsens by.
9 Alt dette var blevet gjort, og tusinder var omkommet på begge sider, både nephiter og lamaniter.
10 Og det tre hundrede og seks og tresindstyvende år var gået, og lamaniterne kom igen til kamp mod nephiterne; alligevel angrede nephiterne ikke det onde, de havde gjort, men fremturede uophørligt i deres ugudelighed.
12 Og der havde aldrig hersket så stor ugudelighed blandt nogen af Lehis børn og heller ikke i Israels hus, ifølge Herrens ord, som der nu herskede blandt dette folk.
13 Men det skete, at lamaniterne indtog Ødelæggelsens by, fordi deres stridskræfter var stærkere end nephiternes.
14 Og de rykkede også frem mod byen Teancum og fordrev indbyggerne og tog mange fanger, både kvinder og børn, og bragte dem som ofre til deres afguder.
15 Og i det tre hundrede og syv og tresindstyvende år drog nephiterne, som var vrede, fordi lamaniterne havde ofret deres kvinder og børn, mod lamaniterne med stort raseri og slog dem endnu engang og drev dem ud af deres lande.
16 Og lamaniterne kom ikke igen mod nephiterne førend i det tre hundrede og fem og halvfjerdsindstyvende år.
17 Og i dette år angreb de nephiterne med alle deres stridskræfter; og man talte dem ikke, så mange var de.
18 Og fra da af fik nephiterne ingen magt over lamaniterne, men de blev fordrevet af dem, som duggen forsvinder for solen.
19 Og lamaniterne kom ned og angreb Ødelæggelsens by; og der udkæmpedes et vældigt slag i Ødelæggelsens land, i hvilket de slog nephiterne.
20 Og de flygtede atter for dem og kom til byen Boaz, og dér holdt de stand mod lamaniterne med overmåde stor tapperhed, så at lamaniterne ikke kunne besejre dem, førend de angreb dem anden gang.
21 Og da de kom anden gang, blev nephiterne fordrevet og dræbt og led et stort nederlag; deres kvinder og børn blev atter ofret til afguderne.
22 Og nephiterne flygtede atter for dem og tog alle indbyggerne med sig, både fra byerne og landsbyerne.
23 Og da jeg, Mormon, nu mærkede, at lamaniterne stod i begreb med at omstyrte landet, gik jeg til højen Shim og tog alle de optegnelser, som Ammaron havde gemt dér til Herren.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3