Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 1
Ammaron pålægger Mormon at føre kontrol med de hellige indskrifter --- Krig og ugudelighed --- De tre nephitiske disciple drager bort --- Mormon afholdes fra at prædike --- Abinadis og lamaniten Samuels profetier opfyldes.
2 Omtrent på den tid, da Ammaron gemte optegnelserne i Herren, kom han til mig (jeg var da omtrent ti år gammel og begyndte at få nogen undervisning efter mit folks lærdom), og Ammaron sagde til mig: Jeg ser, at du er et forstandigt barn med skarp opfattelsesevne.
3 Derfor ønsker jeg, at du skal erindre det, som du har iagttaget angående dette folk, og når du er omkring fire og tyve år, skal du gå til landet Antum, til en høj, som kaldes Shim; dér har jeg opbevaret til Herren alle de hellige optegnelser angående dette folk.
4 Og se, du skal tage Nephis plader med dig, og resten skal du efterlade på stedet; og du skal indgravere på Nephis plader alt det, som du har iagttaget angående dette folk.
5 Og jeg, Mormon, en efterkommer af Nephi (og min fader hed Mormon) ihukom de ting, som Ammaron havde befalet mig.
6 Og da jeg var elleve år gammel, blev jeg af min fader ført til landet mod syd, ja lige til Zarahemlas land.
7 Hele landet var dækket med bygninger, og folket var næsten lige så talrigt som havets sand.
8 Og i dette år udbrød der krig mellem nephiterne, som bestod af nephiter, jakobiter, josephiter og zoramiter; og denne krig stod mellem nephiterne og lamaniterne, lemueliterne og ishmaeliterne.
10 Og krigen mellem dem begyndte på grænserne af Zarahemla ved Sidons vande.
11 Og nephiterne havde samlet et stort antal mænd, ja, over tredive tusinde. Og i det samme år blev der udkæmpet adskillige slag, i hvilke nephiterne besejrede lamaniterne og dræbte mange af dem.
12 Og lamaniterne afstod fra deres forehavende, og der blev sluttet fred i hele landet, og freden varede omtrent i fire år, og i dette tidsrum fandt der ingen blodsudgydelse sted.
13 Men ugudelighed fik overhånd i hele landet i en sådan grad, at Herren borttog sine elskede disciple, og kraftige gerninger og helbredelse hørte op på grund af folkets ugudelighed.
14 Og der fandtes ingen af Herrens gaver, og den Helligånd kom ikke over nogen på grund af deres ugudelighed og vantro.
15 Og da jeg var alvorlig af naturen, besøgte Herren mig, da jeg var femten år gammel, og jeg smagte og erfarede Jesu godhed.
17 Men jeg forblev blandt dem, men det blev mig forbudt at prædike for dem for deres hårdhjertetheds skyld, og på grund deraf blev landet forbandet for deres skyld.
18 Og disse Gadiantonrøvere, som var blandt lamaniterne, huserede i landet, så at indbyggerne begyndte at gemme deres skatte i jorden; og de blev usikre, fordi Herren havde forbandet landet, så de ikke kunne beholde deres skatte eller få dem tilbage.
19 Og der fandtes trolddom, hekseri og magi, og den ondes kraft virkede over hele landet, så at alle Abinadis ord og ligeledes lamaniten Samuels ord blev opfyldt.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3