Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mormons Bog
Kapitel 1 Ammaron pålægger Mormon at føre kontrol med de hellige indskrifter..
Kapitel 2 Mormon anfører de nephitiske hære --- Mere om Gadiantonrøverne ---..
Kapitel 3 Nephiterne fortsætter i ugudelighed --- Mormon vægrer sig ved at v..
Kapitel 4 Nephiterne påbegynder en hævnkrig mod lamaniterne --- Nephiterne h..
Kapitel 5 Mormon giver efter og bliver igen nephiternes anfører --- Lamanite..
Kapitel 6 Højen Cumorah og dens optegnelser --- Den sidste kamp mellem de to..
Kapitel 7 Mormon forsikrer lamaniterne om, at de er af Israels hus --- Han v..
Kapitel 8 Moroni afslutter sin faders optegnelser --- Efter blodbadet ved Cu..
Kapitel 9 Moronis tale til de ikke-troende --- Hans vidnesbyrd om Kristus --..
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3