Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 29
Mormon advarer dem, som foragter Herrens ord og værk.
2 Og I kan da vide, at Herrens ord, som bliver talt af de hellige profeter, skal blive opfyldt; og I behøver da ikke at sige, at Herren tøver med at komme til Israels børn.
3 Og I behøver da ikke at forestille jer i hjertet, at de ord, som er blevet talt, har været forgæves, thi se, Herren skal ihukomme sin pagt, som han har gjort med sit folk, som er af Israels hus.
5 Ve den, som foragter Herrens handlinger, ja, ve den, der fornægter Kristus og hans værk.
7 Ja, og ve den, som på den dag for vindings skyld, skal sige, at der ikke kan udføres mirakler ved Jesus Kristus; thi den, der gør det, skal blive som fortabelsens søn, for hvem der, ifølge Kristi ord, ikke findes nåde.
8 Og I behøver ikke mere at håne, foragte eller spotte jøderne eller nogle af de øvrige af Israels hus; thi se, Herren ihukommer sin pagt med dem, og han vil gøre med dem, som han har svoret.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3