Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 24
Malakias's ord gives nephiterne --- Loven om tiende og offer --- Sammenlign Malakias 3.
1 OG DET skete, at han befalede dem, at de skulle skrive de ord, som Faderen havde givet Malakias, som han skulle gøre dem bekendt med. Og efter at de var blevet skrevet, udlagde han dem. Og det er de ord, han talte til dem: Så sagde Faderen til Malakias: Se, jeg sender min engel, og han skal berede vejen for mig, og Herren, som I søger, skal pludselig komme til sit tempel, ja, selve pagtens engel, som I fryder jer i, se, han kommer, siger Hærskarernes Herre.
3 Han sidder og smelter og renser sølv; han renser Levis sønner, lutrer dem som guld og sølv, så de kan frembære offergave for Herren i retfærdighed.
4 Da skal Judas og Jerusalems offergave være Herren velbehagelig som i fordums dage og i henrundne år.
5 Jeg nærmer mig jer til dom og vidner i hast mod troldmændene, ægteskabsbryderne, menederne og dem, som undertrykker daglejere, enker og faderløse, den, der bortviser den fremmede og ikke frygter mig, siger Hærskarernes Herre.
6 Thi jeg, Herren, er ikke blevet en anden, men I har ikke ophørt at være Jakobsønner.
7 Siden jeres fædres dage er I afveget fra mine bud, og har ikke holdt dem. Vend om til mig, så vil jeg vende om til jer, siger Hærskarernes Herre. Men I siger: Hvorledes skal vi vende os?
8 Skal et menneske bedrage Gud? I bedrager mig jo! Og I spørger: Hvorved har vi bedraget dig? Med tienden og offerydelsen.
9 I trues med forbandelse, for I bedrager mig, ja, alt folket gør det.
10 Bring hele tienden til forrådshuset, så der kan være mad i mit hus; sæt mig på prøve dermed, siger Hærskarernes Herre, om jeg da ikke åbner jer himlens sluser og udøser velsignelse over jer i overmål.
11 Og jeg vil for jeres skyld skræmme æderne, så at de ikke ødelægger jer landets afgrøde, og vinstokken skal heller ikke lade sin frugt falde til jorden, førend tiden er inde, siger Hærskarernes Herre.
12 Og alle folkene skal prise jer lykkelige, fordi I har et yndigt land, siger Hærskarernes Herre.
13 I taler stærke ord imod mig, siger Herren. Alligevel spørger I: Hvad har vi talt imod dig?
14 har sagt: Det er ørkesløst at tjene Gud, og hvad gavner det, at vi har holdt hans bud, og at vi går sørgeklædte for Hærskarernes Herre?
16 Da talte de, som frygter Herren, ofte med hinanden. Og Herren lyttede og hørte efter, og en bog blev skrevet for ham, for at de kunne ihukommes, som frygter Herren og tænker på hans navn.
17 Og de skal tilhøre mig den dag, jeg vælger mine trofaste, siger Hærskarernes Herre, og jeg vil handle nænsomt med dem, som en fader handler nænsomt med sin søn, der tjener ham.
18 Da skal I atter vende om og kende forskel på retfærdig og gudløs, på den, som tjener Gud, og den, som ikke tjener ham.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3