Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 23
Frelseren befaler, at udeladelserne i de nephitiske optegnelser skal indføres --- En profeti af Samuel, lamaniten, indføres.
1 OG SE, nu siger jeg jer, at I burde undersøge disse ting. Ja, jeg giver jer en befaling, at I skal undersøge dem flittigt; thi Esajas's ord er storladne.
2 Thi han talte visselig om alle ting, der angår mit folk, som er af Israels hus; derfor måtte han også tale til ikke-jøderne.
3 Og alt, hvad han talte, har været eller skal blive i overensstemmelse med de ord, han talte.
4 Derfor, giv agt på mine ord; skriv det, som jeg har sagt jer; og efter Faderens tid og vilje skal disse ord udgå til ikke-jøderne.
5 Og hver den, som vil lytte til mine ord og omvende sig og blive døbt, skal blive salig. Ransag profeterne, thi der er mange, som vidner om disse ting.
7 Og det skete, at han sagde til Nephi: Tag de optegnelser frem, som I har skrevet.
8 Og da Nephi havde taget optegnelserne frem og lagt dem for ham, betragtede han dem og sagde:
9 Sandelig siger jeg jer: Jeg befalede min tjener Samuel, lamaniten, at han skulle vidne for dette folk, at på den dag, da Faderen skulle herliggøre sit navn i mig, skulle mange hellige opstå fra de døde og vise sig for mange og tjene dem. Og han sagde til dem: Var det ikke så?
10 Og hans disciple svarede ham og sagde: Jo, Herre, Samuel profeterede i overensstemmelse med dine ord, og de blev alle opfyldt.
11 Og Jesus sagde til dem: Hvorfor har I ikke skrevet dette, at mange hellige opstod og viste sig for mange og tjente dem?
13 Og Jesus befalede, at det skulle nedskrives; derfor blev det skrevet efter hans befaling.
14 Og efter at Jesus havde forklaret alle skrifterne under eet, som de havde skrevet, befalede han dem, at de skulle forkynde det, som han havde forklaret dem.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3