Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 13
Frelserens prædiken til nephiterne fortsat --- Hans befalinger til de tolv Sammenlign Matthæus 6.
1 SANDELIG, sandelig siger jeg jer, jeg ønsker, at I skal give de fattige almisser, men vogt jer, at I ikke giver jeres almisser for menneskene for at beskues af dem; ellers får I ingen løn hos jeres Fader, som er i himlen.
2 Derfor, når du giver almisse, må du ikke lade blæse i basun foran dig, som hyklerne gør i synagogerne og på gaderne, for at de kan blive æret af menneskene; sandelig siger jeg jer, de har allerede fået deres løn.
3 Men når du giver almisse, da lad ikke din venstre hånd vide, hvad din højre gør.
4 for at din almisse kan være i løndom, og din Fader, som ser i løndom, skal betale dig åbenlyst.
5 Og når du beder, skal du ikke være som hyklerne; thi de står gerne i synagogerne og på gadehjørnerne og beder for at blive set af mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har allerede fået deres løn.
6 Men du, når du beder, da gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din Fader, som er i løndom, og din Fader, som ser i løndom, skal betale dig åbenlyst.
8 Lign derfor ikke dem; thi jeres Fader ved, hvad I trænger til, førend I beder ham.
9 Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlen! Helliget vorde dit navn;
10 Ske din vilje, som i himlen således også på jorden;
11 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere;
12 og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde;
13 thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
14 Thi tilgiver I menneskene deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer;
16 Og når I faster, da se ikke bedrøvede ud som hyklerne; thi de gør deres ansigter ukendelige, for at de kan vise sig for menneskene som fastende. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn.
17 Men når du faster, da salv dit hoved og vask dit ansigt,
18 for at du ikke skal vise dig for menneskene fastende, men for din Fader, som er i løndom; og din Fader, som ser i løndom, skal betale dig åbenlyst.
20 men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler.
21 Thi hvor din skat er, der vil også dit hjerte være.
22 Øjet er legemets lys, derfor, dersom dit øje er sundt, bliver hele dit legeme lyst,
23 men dersom dit øje er dårligt, bliver hele dit legeme fuldt af mørke. Dersom nu det lys, der er i dig, er mørke, hvor stort bliver da ikke mørket!
24 Ingen kan tjene to herrer; thi han må enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
25 Og nu skete det, da Jesus havde talt disse ord, at han så på de tolv, som han havde udvalgt, og sagde til dem: Ihukom de ord, jeg har talt. Thi se, I er dem, som jeg har udvalgt til at virke blandt dette folk. Derfor siger jeg jer: Nær ikke nogen bekymring for jeres liv, hvad I skal spise, eller hvad I skal drikke, eller for legemet, hvad I skal klæde jer med. Er ikke livet mere end maden, og legemet mere end klæderne?
27 Og hvem af jer kan ved at bekymre sig lægge en alen til sin vækst?
28 Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Betragt liljerne på marken, hvorledes de vokser; de arbejder ikke og spinder ikke;
29 men jeg siger jer, at end ikke Salomon i al sin pragt var klædt som en af dem.
30 Klæder da Gud således det græs på marken, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, så vil han også klæde jer, dersom I ikke er af de lidettroende.
31 Derfor må I ikke bekymre jer og sige: Hvad skal vi spise? eller: Hvad skal vi drikke? eller: Hvormed skal vi klæde os?
32 Thi jeres himmelske Fader ved, at I trænger til alt dette.
34 Bekymrer jer derfor ikke for dagen i morgen, thi dagen i morgen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok i sin plage.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3