Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 12
Frelseren underviser nephiterne --- Han kalder og bemyndiger de tolv disciple --- Hans ord til mængden --- Bjergprædikenen gentages --- SAmmenlign Matthæus 5.
1 OG DET skete, efter at Jesus havde talt disse ord til Nephi og til dem, som var kaldet (og antallet på dem, som var blevet kaldet og havde fået magt og myndighed at døbe, var tolv), se, da rakte han hånden ud til mængden og råbte og sagde: Salige er I, om I giver agt på disse de tolvs ord, som jeg har udvalgt af jer til at virke blandt jer og være jeres tjenere; og dem har jeg givet fuldmagt til at døbe jer med vand, se, da vil jeg døbe jer med ild og den Helligånd; derfor er I salige, dersom I tror på mig og bliver døbt, efter at I har set mig og ved, at jeg er til.
2 Og atter, saligere er de, som tror på jeres ord, fordi I vil bevidne, at I har set mig, og at I ved, at jeg er til. Ja, salige er de, som vil tro på jeres ord og stige ned i ydmyghedens dyb og blive døbt, thi de skal blive gennemtrængt af ild og den Helligånd og få syndernes forladelse.
3 Ja, salige er de fattige i ånden, som kommer til mig, thi himmeriges rige er deres.
4 Salige er de, som sørger, thi de skal trøstes.
6 Og salige er alle de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, thi de skal fyldes med den Helligånd.
7 Salige er de barmhjertige, thi dem skal der vises barmhjertighed.
9 Salige er de, som stifter fred, thi de skal kaldes Guds børn.
10 Og salige er de, som lider forfølgelse for mit navns skyld, thi himmeriges rige er deres.
11 Salige er I, når man håner og forfølger jer og lyver jer allehånde ondt på for min skyld.
12 Glæd og fryd jer, thi jeres løn skal være stor i himlen; thi således har de forfulgt profeterne, som var før jer.
13 Sandelig, sandelig siger jeg jer, jeg har kaldet jer til at være jordens salt; men om saltet mister sin kraft, hvormed skal jorden da saltes? Det duer ikke til andet end at kastes ud og nedtrædes af menneskene.
15 Se, tænder man et lys og sætter det under en skæppe? Nej, på en lysestage; så skinner det for alle, der er i huset.
17 Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at fuldkomme.
19 Og se, jeg har givet jer loven og min Faders bud, for at I skal tro på mig og omvende jer fra jeres synder og komme til mig med et sønderknust hjerte og en angergiven ånd. Se, I har budene, og loven er fuldkommet.
22 Men jeg siger jer, at hver den, som er vred på sin broder, skal være skyldig for hans dom. Og den, som siger til sin broder: Raka! skal være skyldig for rådet; og den, som siger: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild.
23 Derfor, når du kommer til mig eller ønsker at komme til mig, og du kommer ihu, at din broder har noget imod dig ---
25 Kom snarlig overens med din modpart, medens du er med ham på vejen, så han ikke til nogen tid kan pågribe dig, og du blive kastet i fængsel.
26 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Du skal ingenlunde slippe ud derfra, førend du får betalt den sidste øre. Men kan du, når du er i fængsel, betale en eneste øre? Sandelig, sandelig siger jeg dig, nej.
27 Se, der er skrevet af de gamle: Du må ikke bedrive hor.
28 Men jeg siger jer, at hver den, som ser på en kvinde for at begære hende, har allerede bedrevet hor i sit hjerte.
30 Thi det er bedre, at I nægter jer alt dette og tager jeres kors op, end at I bliver kastet i helvede.
32 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at den, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, han bliver årsag til, at hun bedriver hor, og den, som tager en fraskilt kvinde til ægte, bedriver hor.
33 Og der står atter skrevet: Du må ikke gøre nogen falsk ed, men du skal holde,hvad du har svoret Herren.
34 Men sandelig,sandelig siger jeg jer, at I må aldeles ikke sværge, hverken ved himlen, thi den er Guds trone,
36 Du må heller ikke sværge ved dit hoved, thi du kan ikke gøre et eneste hår sort eller hvidt.
38 Og se, der står skrevet: Øje for øje og tand for tand.
39 Men jeg siger jer, at I ikke skal sætte jer imod det onde, men dersom nogen slår dig på den højre kind, vend ham da også den anden til.
40 Og dersom nogen vil stævne dig for retten og tage din kjortel, lad ham da også få kappen!
41 Og dersom nogen tvinger dig til at gå een mil, da gå to med ham!
42 Giv den, som beder dig, og vend dig ikke bort fra den, som vil låne af dig.
44 Men se, jeg siger jer: Elsk jeres fjender, velsign dem, som forbander jer, gør dem godt, som hader jer og bed for dem, som krænker jer og forfølger jer,
45 så at I må blive jeres Faders børn, han, som er i himlen; thi han lader sin sol stå op både over onde og gode.
46 Derfor er alt, som var til i gamle dage, det, som var under loven, fuldkommet i mig.
48 Derfor ønsker jeg, at I skal være fuldkomme, ligesom jeg eller jeres Fader, som er i himlen, er fuldkommen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3