Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 11
Jesus Kristus viste sig for Nephis folk, medens mængden var forsamlet i Overflødighedens land, og belærte dem; og på denne måde åbenbarede han sig for dem.
Omfattende kapitlerne 11--26 inklusive.
Den evige Fader forkynder Kristus --- Den opstandne Kristus åbenbarer sig --- Mængden får lov til at føle på hans sår --- Dåbsmåden foreskrives --- Strid og uenighed forbydes --- Kristus er klippen.
1 OG NU begav det sig, at en stor mængde af Nephis folk var forsamlet rundt omkring templet, som lå i Overflødighedens land; og de var forbavsede og undrede sig indbyrdes og viste hinanden den store og forunderlige forandring, der var sket.
2 Og de talte også med hinanden om denne Jesus Kristus, om hvem tegnet var blevet givet for at forkynde hans død.
3 Og medens de således talte sammen, hørte de en røst, som om den kom fra himlen; og de så sig omkring, thi de forstod ikke røsten, som de hørte, og det var ikke en barsk stemme og heller ikke en høj stemme; men selv om det var en stille, sagte røst, så gennemtrængte den dem, som hørte den, til det inderste, så at der ikke fandtes nogen del af deres legeme, som den ikke fik til at skælve; ja, den gennemtrængte dem i selve sjælens inderste og gjorde, at deres hjerter brændte.
4 Og de hørte atter røsten, men forstod den ikke.
5 Og for tredie gang hørte de røsten og åbnede ørerne for at høre, og deres øjne var rettet mod det sted, hvorfra lyden kom, og de så bestandig op mod himlen, hvorfra lyden kom.
6 Og se, tredie gang forstod de røsten, som de hørte, og den sagde til dem:
8 Og da de forstod, rettede de igen blikket op mod himlen, og se, de så et menneske stige ned fra himlen, og han var klædt i en hvid kjortel; og han kom ned og stod iblandt dem; og hele mængden rettede deres øjne mod ham, og de vovede ikke at åbne munden, ikke engang den ene til den anden, og de vidste ikke, hvad det betød, thi de troede, at det var en engel, som havde åbenbaret sig for dem.
9 Og det skete, at han strakte hånden ud og talte til folket og sagde:
10 Se, jeg er Jesus Kristus, om hvem profeterne vidnede, at han skulle komme til verden.
11 Og se, jeg er verdens lys og liv, og jeg har drukket af den bitre kalk, som Faderen har givet mig, og jeg har herliggjort Faderen ved at påtage mig verdens synder, hvori jeg har underkastet mig Faderens vilje i alt fra begyndelsen.
12 Og da Jesus havde talt disse ord, faldt hele mængden ned på jorden; thi de kom i hu, at det var blevet forudsagt iblandt dem, at Kristus skulle vise sig for dem efter sin himmelfart.
13 Og Herren talte til dem og sagde:
14 Stå op og kom hen til mig, så I kan stikke jeres hænder i min side og føle naglegabene i mine hænder og i mine fødder, så at I kan vide, at jeg er Israels Gud og hele jordens Gud, som har lidt døden for verdens synder.
15 Og mængden trådte frem og stak hænderne i hans side og følte arrene efter naglerne i hans hænder og i hans fødder; og dette gjorde de, den ene efter den anden, indtil de alle var gået frem, og de så med deres egne øjne og følte med deres egne hænder, og nu vidste de med sikkerhed og bar vidnesbyrd derom, at det var ham, om hvem profeterne havde skrevet, at han skulle komme.
17 Hosianna! Velsignet være den allerhøjeste Guds navn! Og de faldt ned for Jesu fødder og tilbad ham.
18 Og det skete, at han talte til Nephi (thi Nephi var iblandt mængden), og han bød ham komme frem.
20 Og Herren bød ham rejse sig op. Og han rejste sig op og stod for ham.
21 Og Herren sagde til ham: Jeg giver dig fuldmagt til at døbe dette folk, når jeg igen er opfaren til himlen.
22 Og Herren kaldte andre og sagde det samme til dem; og han gav dem fuldmagt til at døbe. Og han sagde til dem: På denne måde skal I døbe, og der skal ikke være nogen uenighed blandt jer.
23 Sandelig siger jeg jer, at alle, der omvender sig fra deres synder som følge af jeres ord og ønsker at blive døbt i mit navn, skal I døbe på denne måde. Se, I skal gå ned og stå i vandet, og i mit navn skal I døbe dem.
25 Med fuldmagt fra Jesus Kristus døber jeg dig i Faderens, Sønnens og den Helligånds navn. Amen.
26 Og så skal I nedsænke dem i vandet og igen komme op af vandet.
27 Og på denne måde skal I døbe i mit navn; thi se, sandelig siger jeg jer, at Faderen, Sønnen og den Helligånd er eet; jeg er i Faderen, og Faderen er i mig, og Faderen og jeg er eet.
28 Og som jeg har befalet jer, således skal I døbe. Og der skal ikke være nogen strid iblandt jer, som der hidtil har været; og der skal heller ikke være ordstrid blandt jer angående mine læresætninger, som der hidtil har været.
29 Thi sandelig, sandelig siger jeg jer, at den, der har en trættekær ånd, er ikke af mig, men af djævelen, som er faderen til splid og uenighed, som opægger menneskenes hjerter til at trættes i vrede med hinanden.
30 Se, det er ikke min lære at opægge menneskenes hjerter til vrede mod hinanden, men det er min lære, at sådanne ting må afskaffes.
31 Se, sandelig siger jeg jer, jeg vil forkynde jer min lære.
33 Og den, der tror på mig og bliver døbt, skal blive salig; og det er dem, der skal arve Guds rige.
35 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at dette er min lære, og jeg vidner derom gennem Faderen, og den, der tror på mig, tror også på Faderen, og for ham vil Faderen vidne om mig; thi han vil besøge ham med ild og med den Helligånd.
36 Og således vil Faderen vidne om mig, og den Helligånd vil vidne for ham om Faderen og mig; thi Faderen og jeg og den Helligånd er eet.
38 Og atter siger jeg jer: I må omvende jer og blive døbt i mit navn samt blive som et lille barn, ellers kan I ingenlunde arve Guds rige.
39 Sandelig, sandelig siger jeg jer, at dette er min lære, og alle, som bygger på den, bygger på min klippe, og helvedes porte skal ikke få overhånd over dem.
40 Og den, der forkynder mere eller mindre end dette og udgiver det for min lære, han kommer fra det onde og er ikke bygget på min klippe; men han bygger på en grundvold af sand, og helvedes porte står åbne for at modtage sådanne, når oversvømmelserne kommer og vindene slår imod dem.
41 Gå derfor ud til dette folk og forkynd de ord, som jeg har talt, til jordens ender.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3