Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 9
Guds røst forkynder ulykkens omfang og forklarer dens årsager --- Moseloven opfyldes --- Et sønderknust hjerte og en angergiven ånd er et velbehageligt offer.
1 OG DET skete, at en røst hørtes blandt alle jordens indbyggere over hele landet, som råbte:
2 Ve, ve, ve dette folk! Ve over hele jordens indbyggere, dersom de ikke omvender sig; thi djævelen ler, og hans engle fryder sig over mit folks dejlige sønner og døtre, som er blevet slået ihjel; og de er faldet på grund af deres uretfærdighed og deres synder.
3 Se, den store by Zarahemla har jeg opbrændt med ild sammen med dens indbyggere.
4 Og se, den store by Moroni har jeg ladet synke i havets dyb, og dens indbyggere er druknet.
5 Og se, den store by Moronihah og dens indbyggere har jeg dækket med jord for at skjule deres misgerninger og vederstyggeligheder for mit åsyn, så at profeternes og de helliges blod ikke mere skal komme op for mig imod dem.
6 Og se, byen Gilgal har jeg ladet synke i jorden og dens indbyggere begrave i jordens dyb.
8 Og se, byen Gadiandi og byen Gadiomah og byen Jakob og byen Gimgimno har jeg alle ladet synke og skabt høje og dale i deres sted, og deres indbyggere har jeg ladet begrave i jordens dyb for at skjule deres ugudelighed og vederstyggeligheder for mit åsyn, så at profeternes og de helliges blod ikke mere skal komme op for mig imod dem.
9 Og se, den store by Jacobugath, som beboedes af kong Jakobs folk, har jeg ladet opbrænde med ild på grund af deres synder og ugudelighed, som overgik al anden ugudelighed på hele jorden, og på grund af deres hemmelige mord og forbund; thi det var dem, der ødelagde mit folks fred og landets regering; derfor lod jeg dem brænde for at bortrydde dem for mit åsyn, så at profeterne og de helliges blod ikke mere skulle komme op for mig imod dem.
10 Og se, byen Laman og byen Joseh og byen Gad og byen Kishkumen har jeg ladet opbrænde med ild sammen med deres indbyggere på grund af deres ugudelighed, idet de har kastet profeterne ud og stenet dem, som jeg sendte for at foreholde dem deres synder og vederstyggeligheder.
11 Og eftersom de kastede alle ud, så at der ikke fandtes nogle retfærdige mellem dem, sendte jeg ild ned og ødelagde dem, så at deres ugudelighed og vederstyggeligheder måtte blive skjult for mit åsyn, så at profeternes og de helliges blod, som jeg sendte ned blandt dem, ikke skulle råbe til mig fra jorden mod dem.
12 Og jeg har ladet mange store ødelæggelser komme over dette land og over dette folk for deres ugudeligheds og vederstyggeligheders skyld.
13 O, alle I, som er blevet skånet, fordi I var retfærdigere end de, vil I nu ikke vende tilbage til mig og angre jeres synder og blive omvendt, så at jeg kan helbrede jer?
14 Ja, sandelig siger jeg jer, hvis I vil komme til mig, skal I have evigt liv. Se, min barmhjertigheds arm er udrakt imod jer, og hver den, der vil komme, ham vil jeg modtage; og velsignet er de, der kommer til mig.
15 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Søn. Jeg skabte himlene og jorden og alt, hvad der er i dem. Jeg var hos Faderen fra begyndelsen. Jeg er i Faderen, og Faderen er i mig, og i mig har Faderen herliggjort sit navn.
17 Og alle, der har taget imod mig, har jeg givet magt til at blive Guds sønner, og således vil jeg gøre med alle, der tror på mit navn; thi se, ved mig kommer forløsning, og i mig er Moseloven opfyldt.
18 Jeg er verdens lys og liv. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden.
20 Som offer skal I bringe mig et sønderknust hjerte og en angergiven ånd. Og den, der kommer til mig med et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, vil jeg døbe med ild og med den Helligånd, ligesom lamaniterne blev døbt med ild og med den Helligånd på grund af deres tro på mig, da de blev døbt, men de vidste det ikke.
21 Se, jeg er kommet til verden for at genløse verden, for at frelse verden fra synd.
22 Den, der derfor omvender sig og kommer til mig som et lille barn, ham vil jeg modtage; thi af sådanne består Guds rige. Se, for sådanne har jeg nedlagt mit liv og har taget det op igen; omvend jer derfor og kom til mig, I jordens ender, og bliv frelst.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3