Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Tredie Nephi
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 2
Nephitisk forfald --- Hvide lamaniter --- Begge folk forener sig til forsvar mod røvere og mordere.
1 OG SÅLEDES hengik også det fem og halvfemsindstyvende år, og folket begyndte at glemme de tegn og undere, som de havde set og at blive mindre og mindre forundret over et tegn eller et under fra himlen, så de begyndte at blive hårdhjertede så at de blev forhærdede, og deres sind formørkedes, og de begyndte at tvivle på alt, hvad de havde hørt og set.
2 I hjertets forfængelighed bildte de sig ind, at det var udført af menneskene og ved djævelens magt for at vildlede og bedrage folket; og således fik Satan igen magt over folket, så han forblindede dem og forledte dem til at tro, at læren om Kristus var tåbelig og unyttig.
3 Og folket begyndte at vokse sig stærkt i ugudelighed og vederstyggeligheder; og de troede ikke, at der ville blive givet flere tegn og undere, og Satan gik omkring og forførte folket og fristede dem og fik dem til at begå stor ugudelighed i landet.
4 Og således forløb det seks og halvfemsindstyvende år og på samme måde det syv og halvfemsindstyvende år og ligeledes det otte og halvfemsindstyvende år og det ni og halvfemsindstyvende år.
5 Og der var forløbet et hundrede år siden Mosiahs dage, han, som var konge over det nephitiske folk.
7 Og der var gået ni år fra det øjeblik, da tegnet på, at Kristus skulle komme til verden, blev givet, og som var omtalt af profeterne.
8 Men nephiterne begyndte deres tidsregning fra den tid, da tegnet blev givet eller fra Kristi komme; med andre ord var der gået ni år.
9 Og Nephi, som var fader til den Nephi, der havde optegnelserne i sin varetægt, kom ikke tilbage til Zarahemlas land og kunne ikke findes nogetsteds i hele landet.
10 Men folket blev stadig ved med at fremture i ugudelighed til trods for den megen prædiken og profeteren, som hørtes blandt dem; og på denne måde forløb også det tiende år, og det ellevte år hengik også i uretfærdighed.
12 Derfor forenede alle de lamaniter, som var blevet omvendt til Herren, sig med deres brødre nephiterne og blev tvunget til for deres egen, kvindernes og børnenes livs sikkerhed at gribe til våben mod disse Gadiantonrøvere; ja, og ligeså for at beskytte deres rettigheder og deres kirkes privilegier, deres gudsdyrkelse og frihed.
14 Og de lamaniter, der havde forenet sig med nephiterne, regnedes blandt nephiterne.
15 Og forbandelsen over dem blev hævet, og deres hud blev hvid som nephiternes.
16 Og deres unge mænd og deres døtre blev overordentlig smukke, og de blev regnet blandt nephiterne og kaldtes nephiter. Og således endte det trettende år.
18 Og således endte det fjortende år. Men i det femtende år gik de mod Nephis folk; og på grund af Nephis folks ugudelighed og deres megen strid og uenighed vandt Gadiantonrøverne mange fordele over dem.
19 Og således endte det femtende år, og således var folket underkastet mange lidelser, og ødelæggelsens sværd hang over dem, så at de var lige ved at blive ramt af det, og dette på grund af deres uretfærdighed.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3