Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Helamans Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 15
Lamaniten Samuel fortsætter med sine advarsler --- En levning af hans folk skal bevares --- Nephiterne vil blive fuldstændigt udryddet, dersom de ikke omvender sig.
4 Men mine brødre, lamaniterne, har han afskyet, fordi deres gerninger altid har været slette, og det på grund af deres fædres dårlige overleveringer. Men se, de har modtaget frelse gennem nephiternes forkyndelse, og derfor har Herren forlænget deres dage.
5 Og jeg vil gerne have, at I lægger mærke til, at størstedelen af dem følger pligtens sti og vandrer retfærdigt for Gud og holder hans bud og love og anordninger i overensstemmelse med Moseloven.
6 Ja, jeg siger jer, at størstedelen af dem gør dette, og de bestræber sig med utrættelig flid på at bringe resten af deres brødre til sandhedens erkendelse; derfor lægges der daglig mange til deres tal.
7 Og I ved det selv, for I har set det, at alle, der får kundskab om sandheden og ser, at deres fædres overleveringer er slette og afskyelige, ledes til at tro på de hellige skrifter, ja, de hellige profeters forudsigelser, som er nedskrevet, og som får dem til at tro på Herren og leder dem til omvendelse, hvilken tro og omvendelse bevirker en forandring ideres hjerter.
8 I ved selv, at alle, som er kommet så langt, er bestandige og standhaftige i troen og i det, hvorved de er blevet frigjort.
9 Og I ved også, at de har nedgravet deres krigsvåben, og er bange for igen at tage dem op, så at de på en eller anden måde skulle komme til at synde, ja, I kan se, at de er bange for at synde --- for se, de vil lade sig trampe ned og dræbe af deres fjender, og de vil ikke løfte sværdet mod dem, og dette på grund af deres tro på Kristus.
10 Og på grund af deres standhaftighed i det, som de nu tror, ja, på grund af deres standhaftighed, efter at de engang er blevet oplyst, vil Herren velsigne dem og forlænge deres dage til trods for deres overtrædelser.
11 Ja, selv om de skulle synke ned i vantro, vil Herren forlænge deres dage, indtil den tid kommer, som er blevet omtalt af vore fædre og ligeledes af profeten Zenos og mange andre profeter angående vore brødre, lamaniternes tilbagevenden til kundskab om sandheden.
12 Ja, jeg siger jer, at Herrens forjættelser er blevet udstrakt til vore brødre, lamaniterne, i de sidste dage; og til trods for de mange lidelser, de skulle gennemgå, og til trods for, at de skulle drives hid og did på jorden og blive jaget, slået og spredt og ikke have noget tilflugssted, vil Herren dog være barmhjertig mod dem.
13 Og det er i overensstemmelse med profetien, at de skulle bringes til kundskab om sandheden, som er kundskaben om deres Forløser og deres store og sande hyrde, og regnes blandt hans får.
15 For I kan selv se, at dersom de kraftige gerninger, som er blevet vist jer, var blevet vist dem, som er nedsunket i vantro på grund af deres fædres overleveringer, da ville de aldrig igen være nedsunket i vantro.
16 Derfor, siger Herren, vil jeg ikke udrydde dem helt, men på min visdoms dag vil jeg lade dem vende tilbage til mig, siger Herren.
17 Og se nu, siger Herren, angående det nephitiske folk: Dersom de ikke vil omvende sig og beflitte sig på at gøre min vilje, vil jeg helt udrydde dem, siger Herren, på grund af deres vantro til trods for de mange kraftige gerninger, jeg har udført blandt dem; og så vist som Herren lever skal disse ting ske, siger Herren.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3