Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Helamans Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 14
Lamaniten Samuel forudsiger Kristi komme --- Tegnet på Kristi komme vil blive givet om fem år --- Tegnet på hans død også forudsagt.
1 LAMANITEN Samuel profeterede endnu meget andet, som ikke kan skrives.
2 Og han sagde til dem: Se, jeg giver jer et tegn; der vil gå endnu fem år, og da kommer Guds Søn for at forløse alle, som tror på hans navn.
3 Og dette vil jeg give jer til tegn på hans komme. Der skal blive store lys på himlen, så at der natten før han kommer, ikke skal være mørke, og det skal se ud for folk, som om det var dag.
4 Derfor skal der blive een dag og en nat og en dag, som om det var een dag uden nat, og det skal være jer et tegn; for I skal se solens opgang og nedgang; derfor skal I vide med vished, at der skal være to dage og en nat; alligevel skal natten ikke formørkes, og det skal være natten før hans fødsel.
5 Og se, der skal opgå en ny stjerne, en sådan, som I aldrig før har set, og det skal også være jer et tegn.
6 Men det er ikke alt; der skal ske mange tegn og undere på himlen.
8 Og det skal ske, at hver den, der tror på Guds Søn, skal have evigt liv.
9 Således har Herren befalet mig ved sin engel, at jeg skulle komme og forkynde jer dette; og han har befalet mig at profetere om disse ting for jer, ja han har sagt til mig: Råb til dette folk og sig: Omvend jer og bered Herrens vej.
11 Men I skal høre mine ord, for i den hensigt er jeg steget op på denne bymur, for at I kan høre og vide om Guds straffedomme, som venter jer på grund af jeres synder, og for at I også kan få at vide om omvendelsens vilkår.
12 Og for at I også kan få kundskab om Jesu Kristi komme, Guds Søn, himlens og jordens Fader, Skaberen af alle ting fra begyndelsen, for at I kan kende tegnene på hans komme, for at I kan tro på hans navn.
13 Og dersom I tror på hans navn, vil I omvende jer fra alle jeres synder, så at I derigennem kan få tilgivelse for dem gennem hans fortjeneste.
14 Og se, jeg giver jer et andet tegn, ja, et tegn på hans død.
16 Ja, se denne død tilvejebringer opstandelsen, og den forløser hele menneskeslægten fra den første død --- den åndelige død; for hele menneskeslægten, der ved Adams fald blev forstødt fra Herrens nærhed, betragtes som død, både med hensyn til det timelige og åndelige.
17 Men se, Kristi opstandelse forløser menneskeheden, ja, hele menneskeslægten og bringer den tilbage til Herren.
18 Ja, den tilvejebringer betingelsen for omvendelse, så at hver den, som omvender sig, ikke skal omhugges og kastes i ilden; men hver den, som ikke omvender sig, skal omhugges og kastes i ilden; og der kommer atter en åndelig død over dem, ja, en anden død, for de er atter afskåret fra ting, der henhører til retfærdigheden.
20 Men se, jeg talte til jer angående et andet tegn, et tegn på hans død; se, på den dag, da han skal lide døden, skal solen blive formørket og vægre sig ved at skinne på jer og på samme måde med månen og stjernerne; og der skal ikke være noget lys over dette land i et tidsrum af tre dage fra det øjeblik, han lider døden, til han atter opstår fra de døde.
21 Ja, når han opgiver ånden, skal der være torden og lynild i mange timer, og jorden skal skælve og bæve, og klipperne, som findes på denne jord, både over og under den, og som I ved er faste og massive, eller af hvilke størstedelen er een fast masse, skal sønderbrydes.
22 Ja, de skal sprænges i stykker og derefter altid være fulde af sprækker og revner og i sprængte stykker over hele jorden, ja, både over og under den.
23 Og se, der skal komme et frygteligt uvejr, og mange bjerge skal jævnes som en dal, og mange steder, som nu kaldes dale, skal blive til bjerge af stor højde.
24 Mange veje vil blive opbrudt og mange byer lægges øde.
26 Se, således har engelen talt til mig; for han sagde, at der skulle være tegn og lynild i mange timer.
28 Og engelen sagde til mig, at mange skal se større ting end disse, for at de skulle tro, at disse tegn og disse undere skulle ske over hele dette land, og for at der ikke skulle være nogen grund til vantro blandt menneskenes børn.
29 Og det skal ske, for at enhver, som vil tro, må kunne blive frelst, og for at der fældes en retfærdig dom over dem, som ikke vil tro, og for at de, dersom de bliver fordømt, da selv påfører sig deres fordømmelse.
30 Og kom nu i hu, kom i hu, mine brødre, at enhver, som omkommer, omkommer efter sin egen vilje; og den som begår uretfærdighed gør det mod sig selv; for se, I er frie, I har lov til at gøre, som I vil; for Gud har givet jer kundskab, og han har gjort jer fri.
31 Han har skænket jer evnen til at kende det gode fra det onde, og han har givet jer frihed til at vælge liv eller død; og I kan gøre godt og blive bragt tilbage til det gode eller blive gengældt med det gode, eller I kan gøre ondt og det gode, eller I kan gøre ondt ogblive gengældt med det, som er ondt.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3