Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Helamans Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 12
Menneskelig svaghed og Guds godhed og magt --- Salige er de bodfærdige --- Mennesker vil blive dømt efter deres gerninger.
1 OG SÅLEDES kan vi se, hvor falske og ustadige menneskenes børn er; ja, vi kan se, at Herren i sin store, uendelige godhed velsigner og begunstiger dem, som sætter deres lid til ham.
2 Ja, vi kan se, at på samme tid, som han velsigner sit folk ved at formere deres markers afgrøde, deres flokke og hjorde, deres guld og sølv og allehånde kostbare ting og kunstgenstande og bevarer deres liv og udfrier dem af deres fjenders hånd og blødgør fjenders hjerter, så de ikke vil erklære krig mod dem, ja, og endelig gør alt for folkets velfærd og lykke, se, da på samme tid forhærder de deres hjerter og glemmer Herren, deres Gud, og træder den Hellige under fode --- og dette på grund af deres medgang og store held.
4 O, hvor tåbelige og forfængelige, hvor onde og djævelske er ikke menneskenes børn, ja, hvor hurtige til at gøre ondt og hvor langsomme til at gøre godt, ja, hvor hurtige til at lytte til den ondes ord og sætte deres hu til verdens tomme ting!
5 Ja, hvor hurtige til at blive opblæst af stolthed, ja, hvor hurtige til at rose sig og til at begå alle slags synder, og hvor langsomme er de ikke til at ihukomme Herren, deres Gud, og til at give agt på hans råd, ja, hvor langsomme til at vandre på visdommens veje.
6 De ønsker ikke, at Herren, deres Gud, som har skabt dem, skal herske og regere over dem; til trods for hans store godhed og barmhjertighed mod dem, lader de hånt om hans råd, og de vil ikke have, at han skal være deres vejleder.
7 O, hvor stor er ikke menneskenes betydningsløshed, ja, de er endog mindre end jordens støv.
8 For se, jordens støv flyttes hid og did og deler sig på vor store og evige Guds befaling.
9 Ja, se, ved hans røst skælver og bæver højene og bjergene.
10 Og ved kraften fra hans røst brydes de ned og jævnes, ja, jævnes som en dal.
11 Ja, ved kraften fra hans røst skælver hele jorden.
13 Ja, dersom han siger til jorden: Bevæg dig, da bevæger den sig.
15 Og således går jorden tilbage på hans ord, og det synes for menneskene, som om solen står stille; ja, se, dette er så; for visselig er det jorden, der bevæger sig, og ikke solen.
16 Og dersom han siger til vandene i det store dyb: Bliv udtørret, da sker det.
18 Og dersom en mand skjuler en skat i jorden, og Herren skulle sige: Lad den være forbandet på grund af hans uretfærdighed, som skjulte den, da skal den være forbandet.
19 Og dersom Herren skulle sige: Vær du forbandet, så intet menneske skal kunne finde dig fra nu af og til evig tid, se, da får intet menneske den fra nu af og til evig tid.
20 Og dersom Herren skulle sige til et menneske: På grund af dine synder skal du være forbandet til evig tid, da skal det ske således.
21 Og dersom Herren skulle sige: På grund af dine synder skal du blive udelukket fra mit ansigt, da skal det ske således.
22 Ve den, til hvem han siger dette; for det bliver til den, som begår synd, og han kan ikke blive salig; derfor er omvendelse blevet forkyndt, for at menneskene må kunne blive salige.
23 Salige er derfor de, der omvender sig og giver agt på Herren, deres Guds røst; for det er dem, der skal blive salige.
25 Og jeg ville ønske, at alle mennesker kunne blive salige. Men vi læser, at på den store og yderste dag er der nogle, som vil blive kastet ud, ja, som vil blive kastet ud fra Herrens åsyn.
26 Ja, de vil blive prisgivet en tilstand af uendelig elendighed i opfyldelse af de ord, som siger: De, der har gjort godt, skal have evigt liv, og de, der har gjort ondt, skal få evig fordømmelse. Og således er det. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3