Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Helamans Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 10
Herren trøster Nephi og lover ham stor magt --- Han prædiker omvendelse og advarer de onde om forestånde straffedomme.
1 OG DER opstod splittelse i folket, så de skiltes og gik hver sin vej og overlod Nephi til sig selv, medens han stod midt iblandt dem.
2 Og Nephi tog til sit eget hus og tænkte over det, som Herren havde vist ham.
3 Og medens han således overvejede tingene og var nedslået over det nephitiske folks ugudelighed, deres hemmelige mørkets gerninger, deres myrden og plyndren og alle slags synder --- se, da skete det, medens han således tænkte over det i hjertet, at der kom en røst til ham, som sagde:
4 Velsignet er du, Nephi, på grund af det, du har gjort, for jeg har set, hvorledes du utrætteligt har forkyndt ordet, som jeg har givet dig, til dette folk. Og du har ikke frygtet dem, og du har ikke prøvet på at redde dit eget liv, men du har forsøgt at gøre min vilje og holde mine bud.
5 Og eftersom du nu har gjort dette så utrætteligt, vil jeg velsigne dig til evig tid; og jeg vil gøre dig mægtig i ord og gerning, i tro og i gerninger, så at alt skal ske efter dit ord, for du skal ikke bede om det, der strider mod min vilje.
6 Se, du er Nephi, og jeg er Gud. Jeg forkynder dig det i nærværelse af mine engle, at du skal have magt over dette folk og skal slå jorden med hunger og med pest og ødelæggelse i forhold til dette folks ugudelighed.
7 Se, jeg giver dig den magt, at alt, hvad du besegler på jorden, skal være beseglet i himlen, og alt hvad du løser på jorden, skal være løst i himlen; og således skal du have magt blandt dette folk.
8 Og om du skulle sige til dette tempel: Synk i grus, skal det ske.
9 Og om du skulle sige til dette bjerg: Kast dig ned og bliv jævn mark, skal det ske.
10 Og om du skulle sige, at Gud skal straffe dette folk, skal det ske.
11 Og nu befaler jeg dig, at du skal gå og forkynde dette folk, at så siger Gud Herren, den Almægtige: Uden I omvender jer, vil I blive straffet, ja til jeres undergang.
13 Men til trods for det store under, som Nephi havde vist ved at fortælle dem om overdommerens død, forhærdede de dog deres hjerter og lyttede ikke til Herrens ord.
14 Derfor forkyndte Nephi dem Herrens ord, idet han sagde: Så siger Herren, at uden I omvender jer, skal I blive straffet til jeres undergang.
15 Og da Nephi havde forkyndt dem disse ord, forhærdede de stadig deres hjerter og ville ikke lytte til hans ord; men de spottede ham og forsøgte at lægge hånd på ham, så de kunne kaste ham i fængsel.
16 Men Guds kraft var med ham, og de kunne ikke gribe ham og kaste ham i fængsel; for han blev bortrykket af Ånden og ført bort af deres midte.
17 Og det skete, at han således gik frm i Ånden fra skare til skare og forkyndte Guds ord, indtil han havde forkyndt det for dem alle, eller spredt det ud blandt hele folket.
18 Og de ville ikke høre på hans ord, og der opstod uenighed imellem dem, så at de var splittet indbyrdes og begyndte at slå hinanden ihjel med sværdet.
19 Og således endte det en og halvfjerdsindstyvende år af dommernes regering over Nephis folk.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3