Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Helamans Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 9
Nephis ord stadfæstes --- Overdommeren fundet død på dommersædet --- Nephi og fem andre anklages --- Deres uskyld bevises --- Morderen identificeres.
2 Se, vi vil nu vide med vished, om denne mand er profet, og om Gud har befalet ham at profetere sådanne forurnderlige ting for os. Se, det tror vi ikke, han har; ja, vi tror ikke, at han er en profet; men dersom det, han sagde om overdommeren, at denne er død, er sandt, da vil vi tro, at de andre ord, som han har talt, er sande.
3 Og de løb så hurtigt de kunne og kom ind til dommersædet; og se, overdommeren var faldet om og lå i sit blod.
4 Og da de så dette, blev de meget forbavsede, så at de endog faldt om; for de havde ikke troet de ord, som Nephi havde talt angående overdommeren.
5 Men da de nu så dette, troede de, og frygt for alle de straffedomme, som Nephi havde sagt skulle komme over folket, betog dem; derfor skælvede de og faldt om.
6 Da dommeren var blevet myrdet --- for han blev i al hemmelighed gennemboret af sin broder, som var forklædt og flygtede --- løb tjenerne straks ud blandt folket og fortalte det skete og råbte mord.
7 Og se, folket stimlede sammen om dommersædet --- og til deres forbavselse så de disse fem mænd, som var faldet om.
9 Og de gred fat i dem, bandt dem og kastede dem i fængsel. Og der blev udstedt en proklamation, at dommeren var blevet dræbt, og at morderne var blevet pågrebet og kastet i fængsel.
10 Og folket samledes om morgenen for at sørge og faste ved begravelsen af den store overdommer, som var blevet dræbt.
12 Og de forhørte sig blandt folket; idet de sagde: Hvor er de fem mænd, der var blevet sendt ud for at undersøge, om overdommeren var død? Og de svarede og sagde: Angående de fem mænd, som I siger, I har sendt, ved vi ikke noget, men der er fem mænd, der er morderne, og som vi har kastet i fængsel.
14 Vi løb og kom til tingstedet, og da vi så, at alt var, som Nephi havde vidnet, blev vi så forbavsede, at vi faldt om, og da vi havde fattet os efter vor forbavselse, se, da kastede de os i fængsel.
15 Og hvad mordet på denne mand angår ved vi ikke, hvem der har gjort det; men så meget ved vi, at vi løb, som I ønskede, og se, han var død, som Nephi havde sagt.
16 Og nu forklarede dommerne sagen for folket og rettede beskyldninger mod Nephi, idet de sagde: Se, vi ved, at denne Nephi må have aftalt med nogen om at dræbe dommeren for at kunne forkynde det for os og omvende os til sin tro, så han kan fremstille sig som en stor mand, udvalgt af Gud, og som en profet.
18 Og det skete, at de fem mænd blev frigivet på begravelsesdagen. Ikke desmindre gendrev de de ord, som dommerne havde talt mod Nephi og stred mod dem, den ene efter den anden, så de beskæmmede dem.
19 Alligevel lod de Nephi pågribe, binde og føre frem for mængden; og de begyndte at udspørge ham på forskellige måder for at fange ham i ord, så de kunne idømme ham dødsstraf.
20 Og de sagde til ham: Du er medskyldig, hvem er den mand, som har begået dette mord? Sig os det nu og tilstå din brøde; se, her er penge, og vi vil også skænke dig livet, dersom du vil sige os det og erkende den aftale, du har haft med ham.
21 Men Nephi sagde til dem: O, I dårer, I uomskårne af hjertet, I blinde og I hårdnakkede mennesker, ved I, hvor længe Herren jeres Gud vil give jer lov til at fremture på jeres syndige vej?
23 Se, I siger, at jeg har aftalt med en mand om at myrde Seezoram, vor overdommer. Men jeg siger jer, at dette siger I, fordi jeg vidnede for jer og bragte jer til kundskab om denne sag, ja, til et vidnesbyrd for jer, at jeg kender de ugudeligheder og vederstyggeligheder, som findes blandt jer.
25 Og nu vil jeg vise jer et andet tegn og se, om I også på grund deraf vil søge at dræbe mig.
26 Se, jeg siger jer: Gå til Seantum, som er Seezorams broder, og sig til ham:
28 Og se, han vil sige nej.
30 Og han skal blive skrækslagen og ikke vide, hvad han skal sige. Og se, han skal fornægte det for jer og lade, som om han blev forbavset; dog skal han erklære overfor jer, at han er uskyldig.
31 Men I skal undersøge ham, og I skal finde blod på skøderne af hans kappe.
32 Og når I har set dette, skal I sige: Hvorfra stammer dette blod? Ved vi ikke, at det er din broders blod?
34 Og da skal I sige: Se, på grund af denne frygt og denne bleghed, som er kommet over dit ansigt, ved vi, at du er skyldig.
35 Og da skal større frygt komme over ham, og da skal han bekende for jer og ikke længer nægte, at han har begået dette mord.
37 Og de gik hen og gjorde, som Nephi havde sagt til dem. Og se, de ord, han havde sagt, var sande, for Seantum benægtede og tilstod, som Nephi havde sagt.
38 Og han blev fremstillet for at bevidne, at han selv var morderen, hvorpå de fem mænd blev frigivet, og ligeledes Nephi.
40 Og der var nogle blandt folket, som sagde, at Nephi var en profet.
41 Og der fandtes andre, som sagde: Se, han er en Gud; for dersom han ikke var en Gud, kunne han ikke vide alle ting. For se, han har kundgjort os vort hjertes tanker og andre ting; og han har endog ladet det komme til vor kundskab, hvem vor overdommers virkelige morder er.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3