Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Helamans Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 2
Helaman den Anden udnævnes til overdommer --- Kishkumen dræbes --- Hemmelige forbindelser --- Gadiantonrøverne.
1 OG I det to og fyrretyvende år af dommernes regering, efter at Moronihah igen havde stiftet fred mellem nephiterne og lamaniterne, se, da fandtes der ikke nogen til at beklæde dommersædet, og derfor opstod der atter splid blandt folket om, hvem der skulle beklæde dommerembedet.
2 Og Helaman, der var Helamans søn, blev ved folkets stemme valgt til at beklæde dommersædet.
3 Men se, Kishkumen, som havde myrdet Pahoran, lurede på Helaman for også at rydde ham af vejen; og han blev støttet af sin bande, som havde indgået den overenskomst med ham, at ingen skulle få noget at vide om hans ugudelighed.
5 Og han smigrede dem og Kishkumen, idet han sagde, at dersom de ville indsætte ham i dommerembedet, ville han lade dem, der tilhørte hans bande, få magt og indflydelse over folket, og derfor søgte Kishkumen at rydde Helaman af vejen.
6 Men da han var på vej til dommersædet for at myrde Helaman --- se, en af Helamans tjenere havde været ude om natten forklædt og havde fået kendskab til de planer, der var blevet lagt af denne bande for at rydde Helaman af vejen ---
7 skete det, at han mødte Kishkumen, og han gav ham et tegn; derfor gjorde Kishkumen ham bekendt med sine ønskers mål og bad ham føre sig til dommersædet, så han kunne myrde Helaman.
8 Og da Helamans tjener var blevet underrettet om hele Kishkumens plan, og hvorledes det var hans hensigt at myrde, og at alle de, der tilhørte hans bande, ligeledes havde til hensigt at myrde, røve og vinde magt (og det var deres hemmelige plan og komplot), sagde Helamans tjener til Kishkumen: Lad os gå hen til dommersædet.
9 Dette behagede Kishkumen meget, for han tænkte nu, at han skulle udføre sin hensigt; men se, medens de var på vej til dommersædet, stak Helamans tjener Kishkumen lige i hjertet, så han faldt død om uden en lyd. Og han løb hen til Helaman og fortalte alt, hvad han havde set, hørt og gjort.
10 Og Helaman sendte folk ud for at pågribe denne bande af røvere og hemmelige mordere, så de kunne blive straffet efter loven.
11 Men se, da Gadianton havde fundet ud af, at Kishkumen ikke kom tilbage, frygtede han for at blive dræbt, og derfor gav han sin bande ordre til at følge sig. Og de flygtede ud af landet ad en hemmelig vej ud i ørkenen; og da Helaman derfor sendte folk ud for at pågribe dem, kunne de ingen steder findes.
12 Og der skal senere siges mere om denne Gadianton. Og således endte det to og fyrretyvende år af dommernes regering over Nephis folk.
13 Ja, i slutningen af denne bog vil I se, at denne Gadianton var årsag til Nephis folks fald, ja næsten deres fuldstændige tilintetgørelse.
14 Jeg mener ikke slutningen af Helamans bog, men jeg mener slutningen af Nephis bog, hvorfra jeg har taget hele beretningen, som jeg har skrevet.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3