Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Helamans Bog
En beretning om nephiterne. Deres krige og stridigheder og deres uenighed. Ligeledes mange hellige profeters profetier før Kristi komme i overensstemmelse med Helamans optegnelser, han, som var Helamans søn og også i overensstemmelse med hans sønners optegnelser, helt ned til Kristi komme. Også mange af lamaniterne bliver omvendet. En beretning om deres omvendelse. En beretning om lamaniternes retskaffenhed og om nephiternes ugudelighed i overensstemmelse med Helamans og hans sønners optegnelse, helt ned til Kristi komme, hvilken optegnelse kaldes Helamans bog, etc.
Kapitel 2 Helaman den Anden udnævnes til overdommer --- Kishkumen dræbes --..
Kapitel 3 Flere vandringer mod nord --- Et land med store vande --- Bygning..
Kapitel 4 Lamaniterne falder igen ind i Zarahemlas land --- Byen erobres --..
Kapitel 5 Nephi overgiver Cezoram dommersædet --- Sammen med sin broder Leh..
Kapitel 6 Lamaniterne sender missionærer til nephiterne --- Derhersker fred..
Kapitel 8 Nephis tale fortsat --- De fordærvede dommere forsøger forgæves a..
Kapitel 9 Nephis ord stadfæstes --- Overdommeren fundet død på dommersædet..
Kapitel 10 Herren trøster Nephi og lover ham stor magt --- Han prædiker omve..
Kapitel 11 Stor hungersnød --- Folket vender sig til Herren og bliver atter..
Kapitel 12 Menneskelig svaghed og Guds godhed og magt --- Salige er de bodfæ..
Kapitel 13 Lamaniten Samuels profetier til nephiterne.. Omfattende kapitlern..
Kapitel 14 Lamaniten Samuel forudsiger Kristi komme --- Tegnet på Kristi kom..
Kapitel 15 Lamaniten Samuel fortsætter med sine advarsler --- En levning af..
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3