Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 63
Shiblon efterfølger Helaman --- Moronis død --- Hagoth bygger skibe --- Nephitiske rejser til landet mod nord --- Helaman, en søn af Helaman, fører optegnelserne --- Moronihah besjrer lamaniterne --- Slutningen på Almas beretning.
1 OG DET skete i begyndelsen af det seks og tredivte år af dommernes regering over Nephis folk, at Shiblon tog de hellige ting i besiddelse, som Alma havde afleveret til Helaman.
2 Han var en retfærdig mand og vandrede oprigtigt for Gud og bestræbte sig bestandigt for at gøre godt og holde Herren, sin Guds bud; og hans broder gjorde ligeså.
3 Og Moroni døde også. Og således endte det seks og tredivte år af dommernes regering.
4 Og det skete i det syv og tredivte år af dommernes regering, at en stor skare, der bestod af fem tusinde og fire hundrede mand tiligemed deres hustruer og børn udvandrede fra Zarahemlas land til landet mod nord.
5 Og det begav sig, at Hagoth, der var en meget mærkelig mand, gik han og byggede sig et meget stort skib på grænsen mellem Overflødighedens land og Ødelæggelsens land, og han lod det løbe ud i det vestlige hav ved den smalle stribe land, som fører til det nordlige land.
6 Og se, mange af nephiterne samt mange kvinder og børn gik ombord deri med store forråd af levnedsmidler og sejlede mod nord. Og således endte det syv og tredivte år.
8 Og man hørte aldrig siden noget til dem; men vi formoder, at de er druknet i havets dyb. Og det skete, at endnu et skib også sejlede bort, men hvor det gik hen, ved vi ikke.
9 Og i løbet af det år drog mange mennesker til landet mod nord. Og således endte det otte og tredivte år.
10 Og Shiblon døde i det ni og tredivte år af dommernes regering, og Corianton var sejlet bort til landet mod nord i et skib for at bringe levnedsmidler til folket, der var rejst til dette land.
11 Derfor blev det nødvendigt for Shiblon før sin død at overdrage de hellige ting til Helamans søn, som blev kaldt Helaman efter sin fader.
12 Se, alle de optegnelser, der var i Helamans besiddelse med undtagelse af den del, som Alma havde befalet ikke skulle komme frem, blev afskrevet og sendt ud til menneskenes børn overalt i det ganske land.
14 Og det skete også i dette år, at nogle frafaldne gik over til lamaniterne, og disse opæggedes atter til vrede mod nephiterne.
15 Og i samme år kom de også ned med en talrig hær til krig mod Moronihahs folk eller mod Moronihahs hær, men de blev slået og drevet tilbage igen til deres egne områder, og de led store tab.
16 Og således endte det ni og tredivte år af dommernes regering over Nephis folk.
17 Og således endte den beretning, der blev skrevet af Alma og hans søn Helaman og af dennes søn Shiblon.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3