Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 39
Almas Befalinger til sin søn Corianton.
Omfattende kapitlerne 39--42 inklusive.
Corianton dadles for ukyskhed --- Hans syndige optræden havde påvirket zoramiternes tro --- Kristi forsoning har tilbagevirkende kraft.
1 MIN søn, jeg har noget mere at sige til dig end det, jeg sagde til din broder; thi har du ikke lagt mærke til din broders standhavtighed, hans trofasthed og nidkærhed til at holde Guds bud? Har han ikke givet dig et godt eksempel?
2 Thi du gav ikke så megen agt på mine ord, som din broder gjorde blandt zoramiternes folk. Se, det er det, jeg har imod dig; du gik så vidt, at du roste dig af din styrke og din visdom.
3 Og det er ikke alt, min søn. Du gjorde det, der bedrøvede mig, thi du svigtede tjenestegerningen og tog over til Sirons land ved de lamanitiske grænser efter skøgen Isabel.
4 Ja, hun stjal mangt et hjerte, men det var ingen undskyldning for dig, min søn. Du burde have passet den gerning, som var blevet dig betroet.
5 Ved du ikke, min søn, at disse ting er en vederstyggelighed i Herrens øjne, ja, vederstyggeligere end alle synder med undtagelse af udgydelse af uskyldigt blod eller det at fornægte den Helligånd?
6 Thi dersom du fornægter den Helligånd, når den engang har haft bolig i dig, og du ved, at du fornægter den, da er det en synd, der er utilgivelig; og for den, der myrder, efter at været kommet til lys og kundskab om Gud, er det ikke let at få tilgivelse; ja, jeg siger dig, min søn, at det ikke er let for ham at få tilgivelse.
8 Men du kan ikke skjule dine misgerninger for Gud, og medmindre du omvender dig, vil de stå som et vidnesbyrd mod dig på den yderste dag.
9 Min søn, jeg ville ønske, at du ville omvende dig og afstå fra dine synder og ikke mere gå efter øjnenes lyst, men fornægte dig i alt dette; thi uden du gør det, kan du ingenlunde arve Guds rige. O, husk det og lad det være dig magtpåliggende at fornægte dig i alt dette.
10 Og jeg giver dig befaling til at rådføre dig med dine ældre brødre i dine foretagender; thi du er ung, og du trænger til dine brødres bistand. Giv agt på deres råd.
12 Og nu siger Herrens ånd til mig: Befal dine børn at gøre godt, så de ikke forleder mange til fordærvelse; derfor befaler jeg dig, min søn, at du af frygt for Gud afholder dig fra ugudelighed,
14 Søg ikke efter rigdom eller denne verdens tomme ting, thi du kan ikke tage dem med dig.
15 Min søn, nu vil jeg sige noget til dig angående Kristi komme. Jeg siger dig, at det er i sandhed ham, der skal komme for at borttage verdens synder; ja, han kommer for at forkynde godt budskab om frelse til sit folk.
16 Og det var den gerning, min søn, som du var kaldet til, nemlig at forkynde godt budskab for dette folk for at berede deres hjerter eller rettere, for at salighed kunne vederfares dem, så de kunne berede deres børns hjerter til at høre ordet, når han kommer.
17 Og nu vil jeg berolige dit sind noget med hensyn til denne sag. Du undrer dig over, at disse ting skulle være kendt så længe iforvejen. Jeg siger dig, er en sjæl ikke lige så dyrebar for Gud nu, som en sjæl vil være på den tid, han kommer?
18 Er det ikke lige så nødvendigt, at forløsningsplanen bliver kundgjort for dette folk som for deres børn?
19 Er det ikke lige så let for Herren at sende sin engel for at forkynde dette glade budskab for os nu som for vore børn, eller som efter at han er kommet?
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3