Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 38
Almas befalinger til sin søn Shiblon.
Han bliver rost for trofasthed og bliver rådet til at iagttage ydmyghed og selvbeherskelse.
1 MIN søn, giv agt på mine ord, thi jeg siger dig, ligesom jeg sagde til Helaman, at såfremt du holder Guds bud, skal det gå dig vel i landet; og såfremt du ikke vil holde Guds bud, skal du blive kastet ud fra hans åsyn.
3 Jeg siger dig, min søn, at jeg allerede har haft stor glæde af dig på grund af din trofasthed og flid, din tålmodighed og langmodighed blandt zoramiterne.
4 Thi jeg ved, at du var i lænker, ja, jeg ved også, at du blev stenet for ordets skyld; og du udholdt alt dette med tålmodighed, fordi Herren var med dig; og nu ved du, at Herren befriede dig.
6 Nu ønsker jeg ikke, min søn, at du skal tro, at jeg ved dette af mig selv, men det er Guds ånd, som er i mig, der kundgør mig disse ting; thi dersom jeg ikke var blevet født af Gud, ville jeg ikke have haft kundskab om disse ting.
7 Men Herren sendte i sin store nåde sin engel for at forkynde mig, at jeg måtte holde op med ødelæggelsesværket blandt hans folk; ja, jeg har set en engel ansigt til ansigt, og han talte med mig, og hans røst var som torden, og den rystede hele jorden.
8 Og i tre dage og tre nætter var jeg i den bitreste kval og sjæleangst; og først da jeg råbte til den Herre Jesus Kristus om nåde, fik jeg forladelse for mine synder. Men jeg råbte til ham og fik fred i sjælen.
9 Min søn, jeg har sagt dig dette, for at du kunne lære visdom, så du kunne lære af mig, at der ikke er nogen anden vej og heller ikke noget andet middel, hvorved man kan blive salig, uden i og ved Kristus. Han er verdens liv og lys. Han er sandhedens og retfærdighedens ord.
10 Og da du nu er begyndt at forkynde ordet, så ønsker jeg, at du skal blive ved med at forkynde det; og jeg ønsker, at du må være flittig og mådeholden i alle ting.
11 Pas på ikke at blive opløftet i hovmod; ja, vogt dig for at rose dig af din egen visdom og af din store styrke.
12 Vær frimodig, men ikke overmodig og læg vægt på at beherske alle dine lidenskaber, så du kan være fyldt med kærlighed; vogt dig for lediggang.
13 Bed ikke, som zoramiterne gør, thi du har set, at de beder for at blive hørt af menneskene og for at blive rost for deres visdom.
15 Og må Herren velsigne din sjæl og tage imod dig på den yderste dag i sit rige og der forblive i fred. Gå nu, min søn, og forkynd ordet til dette folk. Vær besindig. Lev vel, min søn.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3