Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 33
Almas prædiken fortsættes --- Sand gudsdyrkelse er ikke begrænset til helligdomme alene --- Profeterne Zenos og Zenock citeres igen.
3 Husker I at have læst, hvad Zenos, den fordums profet, har sagt angående bøn og gudsdyrkelse?
4 Thi han sagde: Du er barmhjertig, o Gud, thi du har hørt min bøn, da jeg var i ørkenen; ja, du var barmhjertig, da jeg bad angående dem, der var mine fjender, og du omvendte dem til mig.
5 Ja, o Gud, du var nådig mod mig, da jeg råbte til dig på min mark; da jeg råbte til dig i bøn, hørte du mig.
6 Og atter, o Gud, da jeg vendte tilbage til mit hus, bønhørte du mig.
7 Og da jeg gik ind i mit lønkammer og bad til dig, o Herre, hørte du mig.
8 Ja, du er barmhjertig mod dine børn, når de anråber dig for at blive hørt af dig og ikke af menneskene, og du vil bønhøre dem.
9 Ja, o Gud, du har været barmhjertig mod mig og hørt mine råb i dine forsamlinger.
10 Ja, du har også hørt mig, når jeg er blevet kastet ud og blevet foragtet af mine fjender; ja, du hørte mine råb og var fortørnet på mine fjender, og du hjemsøgte dem i din vrede med hastig ødelæggelse.
11 Og du hørte mig for mine genvordigheders og min oprigtigheds skyld; og det er for din Søns skyld, at du har været så barmhjertig mod mig; derfor vil jeg råbe til dig i alle mine genvordigheder, thi i dig er min fryd; du har bortvendt dine straffedomme fra mig for din Søns skyld.
12 Og nu sagde Alma til dem: Tror I de skrifter, som er skrevet af de gamle?
13 Og dersom I gør det, da må I tro, hvad Zenos sagde; thi han sagde: Du har bortvende dine straffedomme for din Søns skyld.
14 Mine brødre, jeg vil nu spørge, om I har læst skrifterne? Dersom I har læst dem, hvorfor kan I da ikke tro på Guds Søn?
15 Thi der er ikke skrevet, at Zenos alene talte om disse ting, men Zenock talte også derom.
16 Thi han sagde: Du er vred, o, Herre på dette folk, fordi de ikke vil forstå din nåde, som du har skænket dem ved din Søn.
17 Og nu ser I, mine brødre, at en anden fordums profet har vidnet om Guds Søn, og fordi folket ikke ville forstå hans ord, stenede de ham til døde.
18 Men det er ikke alt; det er ikke de eneste, der har talt om Guds Søn.
19 Han blev omtalt af Moses; ja, der blev rejst et sindbillede i ørkenen, så at hver den, der ville se på det, kunne leve. Og mange så derpå og levede.
20 Men kun få forstod meningen dermed på grund af hjertets hårdhed. Men der fandtes mange, som var så forhærdede, at de ikke ville se derpå, og de omkom. Og grunden til, at de ikke ville se derpå var, at de ikke troede, at det kunne helbrede dem.
21 O, mine brødre, dersom I kunne blive helbredet ved blot at kaste blikket opad, ville I da ikke hurtigt gøre det, eller ville I hellere forhærde hjertet i vantro og være efterladende og ikke hæve blikket og således omkomme.
22 Hvis så er, skal ulykker ramme jer; men hvis det ikke er således, da løft blikket og begynd at tro på Guds Søn, at han vil komme for at forløse sit folk, og at han skal lide og dø for at forsone for dets synder, og at han igen skal opstå fra de døde, hvad der skal tilvejebringe opstandelsen, så alle mennesker skal stå for ham for at dømmes efter deres gerninger på den yderste dag, på dommens dag.
23 Mine elskede brødre, nu ønsker jeg, at I skal plante dette ord i jeres hjerter; og når det begynder at spire, drag da omsorg for det gennem troen. Og det skal blive et træ, der vokser op i jer til evigt liv. Og Gud give, at jeres byrder må blive lette ved glæden over hans Søn. Alt dette kan I gøre, dersom I vil. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3