Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 25
Lamanitiske overfald --- Hævn ved amuloniterne --- Martyrier --- Yderligere opfyldelse af Abinadis profeti.
1 OG NU blev disse lamaniter endnu mere vrede, fordi de havde slået deres brødre ihjel; derfor svor de hævn over nephiterne, og de forsøgte ikke mere denne gang at dræbe Anti-Nephi-Lehis folk.
2 Men de samlede deres hærskarer og drog over grænsen ind i Zarahemlas land og overfaldt folket, som boede i Ammonihahs land og udryddede dem.
3 Og derefter udkæmpede de flere slag med nephiterne, i hvilke de blev fordrevet og slået.
4 Og blandt de lamaniter, der blev dræbt, var næsten alle Amulons og hans brødres efterkommere, der var Noas præster, og de blev dræbt af nephiterne.
5 Og resten flygtede ind i den østlige ørken og tilrev sig magten og myndigheden over lamaniterne, og de tillod, at mange af lamaniterne blev ombragt på bålet for deres tros skyld.
6 Thi efter at de havde lidt store tab og gennemgået mange lidelser, begyndte mange af dem at blive mindet am de ord, som Aaron og hans brødre havde prædiket for dem i deres land; derfor begyndte de at tvivle på deres fædres traditioner og at tro på Herren og at tro, at han havde givet nephiterne stor magt; og således blev mange af dem omvendt i ørkenen.
7 Og disse anførere, som var tilbage af Amulons børn, befalede, at de skulle dræbes, ja, alle dem, der troede på disse ting.
8 Og dette martyrium bevirkede, at mange af deres brødre vaktes til vrede, og der opstod splid i ørkenen; og lamaniterne begyndte at opsøge og dræbe Amulons og hans brødres efterkommere, og de flygtede ind i den østlige ørken.
9 Og de er blevet jaget af lamaniterne indtil denne stund. Således blev Abinadis ord opfyldt, som han talte om de præsters afkom, der lod ham lide døden på bålet.
10 Thi han sagde til dem: Hvad I vil gøre med mig, vil være et forbillede på det, som skal komme.
11 Og Abinadi var den første, der led døden på bålet på grund af sin tro på Gud; og det er det, han mente med, at mange skulle lide døden på bålet, som han havde gjort.
12 Og han sagde til Noas præster, at deres afkom skulle lade mange lide døden på samme måde, som han blev dræbt, og at de skulle blive spredt og slået ihjel som får uden hyrde, der jages og dræbes af vilde dyr; og disse ord blev nu bekræftet, thi de blev fordrevet af lamaniterne, og de blev efterstræbt og slået ihjel.
13 Og da lamaniterne så, at de ikke kunne få magt over nephiterne, vendte de igen tilbage til deres eget land; og mange af dem kom over for at bosætte sig i Ishmaels land og i Nephis land og forenede sig med Guds folk, som var Anti-Nephi-Lehis folk.
14 Og de nedgravede også deres krigsvåben, som deres brødre havde gjort, og de begyndte at blive et retfærdigt folk, og de vandrede på Herrens veje og holdt hans bud og anordninger.
15 Ja, og de holdt Moseloven, thi det var nødvendigt, at de endnu skulle holde den, da den ikke var helt opfyldt. Men uagtet Moseloven skuede de fremad til Kristi komme og betragtede Moseloven som et forbillede på hans tilkommelse og troede, at de måtte holde disse ydre skikke til det øjeblik, da han skulle åbenbares for dem.
16 Dog antog de ikke, at frelse kom ved Moseloven, men den tjente til at styrke dem i deres tro på Kristus, og således bevarede de håbet om evig salighed ved tro, idet de stolede på profetiens ånd, som vidnede om disse tilkommende ting.
17 Og Ammon, Aaron, Omner og Himni og deres brødre glædede sig nu overordentligt over den fremgang, de havde haft blandt lamaniterne, thi de så, at Herren havde hørt deres bønner, og at han ligeledes havde stadfæstet sit ord for dem i enhver henseende.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3