Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 15
Zeezrom, der bliver helbredet på mirakuløs vis, slutter sig til kirken og prædiker --- Mange bliver døbt --- Alma og Amulek vender tilbage ti Zarahemla.
1 OG ALMA og Amulek fik befaling til at tage ud af byen; og de tog af sted og kom til Sidoms land, og dér fandt de alle dem, der havde forladt Ammonihahs land, og som var blevet kastet ud og stenet, fordi de troede på Almas ord.
2 Og de fortalte dem om alt, hvad der var hændt deres hustuer og børn og også om deres egen befrielse ved Guds magt.
3 Men Zeezrom lå syg iSidom af en brændende feber, som skyldtes hans store sindslidelser på grund af hans ugudelighed; thi han antog, at Alma og Amulek ikke var i live, men at de var blevet slået ihjel på grund af hans ugudelighed. Og denne store synd og hans mange andre synder tyngede hans sind, og det fyldtes med bitter kval, uden lindring; og han begyndte at pines af en brændende hede.
4 Men da han hørte, at Alma og Amulek var i Sidoms land, begyndte hans hjerte at fatte mod; og han sendte straks bud til dem, at han ønskede, at de skulle komme til ham.
5 Og de adlød budet, som han havde sendt sdem og gik straks; og de kom ind i huset til Zeezrom, og de fandt ham i sengen, meget syg af en brændende feber, og hans sind var også meget bekymret for hans synders skyld; og da han så dem, rakte han hånden ud og bad dem inderligt om at helbrede ham.
6 Og Alma tog ham i hånden og sagde til ham: Tror du på Kristi kraft til saliggørelse?
7 Og han svarede og sagde: Ja, jeg tror alle de ord, som du har lært.
8 Og Alma sagde: Dersom du tror på forløsningen ved Kristus, kan du blive helbredet.
9 Og han sagde: Ja, jeg tror ifølge dine ord.
10 Og da råbte Alma til Herren og sagde: O, Herre, vor Gud, forbarm dig over denne mand og helbred ham ifølge hans tro på Kristus.
11 Og da Alma havde sagt disse ord, sprang Zeezrom op og begyndte til hele folkets store forundring at gå; og rygtet om dette spredtes over hele Sidoms land.
12 Og Alma døbte Zeezrom til Herren, og han begyndte fra da af at prædike for folket.
13 Og Alma oprettede en menighed i Sidoms land og indviede præster og lærere i landet til at døbe til Herren enhver, som ønskede at blive døbt.
14 Og der blev mange; thi de strømmede ind fra hele egnen rundt om Sidom og blev døbt.
15 Men hvad folket i Ammonihahs land angik, så blev de ved med at være et hårdhjertet og stivnakket folk; og de omvendte sig ikke fra deres synder, men tilskrev al Almas og Amuleks kraft djævelen; thi de var af Nehors tro og troede ikke på omvendelse fra deres synder.
16 Og Amulek havde givet afkald på alt sit guld og sølv og sine kostbare ting, som var i Ammonihahs land, for Guds ords skyld, thi han var blevet forskudt af dem, som engang var hans venner, samt af sin fader og sine stægtninge.
17 Og efter at Alma havde oprettet menigheden i Sidom, så han, at der skete en stor forandring, ja, at folk var holdt op med at være stolte i hjertet og begyndte at ydmyge sig for Gud og komme til deres helligdomme for at tilbede Gud foran alteret, og de vågede og bad bestandigt for at kunne blive befriet for Satan og fra død og fordærvelse.
18 Og som jeg sagde, at da Alma havde set alle disse ting, tog han Amulek og kom over til Zarahemlas land, og han tog ham til sit eget hus og trøstede ham i hans trængsler og styrkede ham i Herren.
19 Og således endte det tiende år af dommernes regering over Nephis folk.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3