Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Almas Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 6
Reformbevægelsen, påbegyndt i Zarahemla, forplanter sig til Gideons by.
1 OG DA Alma havde holdt sin tale til menigheden, der var oprettet i byen Zarahemla, ordinerede han ved håndspålæggelse præster og ældster til at præsidere og våge over kirken i overensstemmelse med Guds orden.
2 Og hver eneste, der ikke tilhørte kirken, men omvendte sig fra sine synder, blev døbt til omvendelse og indlemmet i kirken.
3 Og de, der tilhørte kirken og ikke omvendte sig fra deres ugudelighed og ydmygede sig for Herren --- jeg mener, som var stolte i hjertet --- blev forkastet, og deres navne blev udslettet, så de ikke mere regnedes blandt de retfærdige.
4 Og således oprettede de kirkens orden i byen Zarahemla.
5 Og nu ønsker jeg, at I skal forstå, at Guds ord var vrit for alle, at ingen blev forhindret i at samles for at høre Guds ord.
6 Men det blev befalet Guds børn, at de ofte skulle komme sammen og forene sig i faste og alvorlig bøn for deres vel, der ikke kendte Gud.
7 Og da Alma nu havde ordnet alt dette, drog han bort fra dem, ja, fra menigheden, som var ibyen Zarahemla og gik over på østsiden af floden Sidon til Gideons dal, hvor en by, der hed Gideons by, var blevet bygget. Denne dal kaldtes Gideon efter den mand, der var blevet dræbt af Nehor med sværdet.
8 Og Alma gik hen og begyndte at kundgøre Guds ord for menigheden, som var oprettet i Gideons dal i overensstemmelse med åbenbaringen i sandhedens ord, som blev talt af hans fædre og i overensstemmelse med profetiens ånd, som var i ham og den hellige orden, hvorigennem han var kaldet, og ifølge Jesu Kristi, Guds Søns vidnesbyrd, som skulle komme for at forløse sit folk fra deres synder. Og således er det skrevet. Amen.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3