Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bog / Mosiahs Bog
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten højt / ALT-ALæs teksten påengelskLæs teksten påsvenskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 25
Zarahemla, en efterkommer af Mulek - Zeniffs optegnelse og Almas beretning bliver læst op for folket - Alma får bemyndigelse til at oprette Kristi kirke over hele landet.
1 Og kong Mosiah lod hele folket samles.
2 Og der var ikke så mange af Nephis børn eller så mange af Nephis slægt, som der var af Zarahemlas folk, der nedstammede fra Mulek og dem, der kom med ham ud i ørkenen.
3 Og der var ikke så mange af Nephis folk og af Zarahemlas folk som der var af lamaniterne, ja, de var ikke halvt så mange.
4 Og hele Nephis folk og ligeledes Zarahemlas folk var nu samlet, og de var samlet i to store skarer.
5 * Og Mosiah læste og lod læse Zeniffs optegnelser for sit folk, ja han læste Zeniffs folks historie fra den tid, da de forlod Zarahemlas land og til den tid, da de vendte tilbage igen.
6 Og han læste også beretningen om Alma og hans brødre og om alle deres lidelser fra det øjeblik, de forlod Zarahemlas land, indtil de vendte tilbage igen.
7 Og nu da Mosiah var færdig med at læse optegnelserne, blev hans folk, der opholdt sig i landet, slået af forundring og forbavselse.
8 Thi de vidste ikke, hvad de skulle tro, og da de så dem, der var blevet udfriet af trældom, blev de overordentlig glade
9 Og da de atter tænkte på deres brødre, som var dræbt af lamaniterne, blev de fyldt med sorg og fældede mange sorgens tårer.
10 Og når de så tænkte på Guds umiddelbare godhed og hans magt ved udfrielsen af Alma og hans brødre af lamaniternes hænder og af trældom, da opløftede de deres røst og takkede Gud.
11 Og da de så igen kom til at tænke på lamaniterne, som var deres brødre, og på deres syndige og fordærvede tilstand, blev de fyldt med smerte og angst for deres sjæls frelse.
12 Og de, der var Amulon og hans brødres børn, som havde taget lamaniternes døtre til hustruer, var misfornøjede med deres fædres vandel, og de ville ikke længere kaldes ved deres fædres navne; derfor tog de navnet Nephi, så de kunne kalde Nephis børn, og regnes blandt dem, der kaldtes nephiter.
13 Og nu blev alle Zarahemlas folk regnet for nephiter, og det fordi riget ikke var blevet overdraget nogen, som ikke var af Nephis slægt.
14 Og da Mosiah var færdig med at tale til og læse for folket, ønskede han, at Alma også skulle tale til dem.
15 Og Alma talte til dem, da de var samlet i store skarer, og han gik fra den ene skare til den anden, idet han prædikede omvendelse og tro på Herren for folket.
16 Og han bad indtrængende Limhis folk og hans brødre og alle, der var blevet udfriet af trældom, at de skulle huske på at det var Herren, der udfriede dem.
17 * Og efter at Alma havde lært folket mange ting og var holdt op med at tale til dem, ønskede kong Limhi at blive døbt, og alle hans folk ønskede ligeledes at blive døbt.
18 Derfor gik Alma ud i vandet og døbte dem, og han døbte dem på samme måde, som han døbte sine brødre i Mormons vande; og alle, der blev døbt, tilhørte Guds kirke på grund af deres tro på Almas ord.
19 Og kong Mosiah gav Alma lov til at oprette menigheder overalt i hele Zarahemlas land, og han gav ham magt til at ordinere præster og lærere over hver menighed.
20 Og dette blev gjort, fordi der var så mange folk, at de ikke kunne vejledes af een lærer; ej heller kunne de høre Guds ord i en og samme forsamling.
21 Derfor samledes de i forskellige forsamlinger, som de kaldte menigheder; hver menighed havde sine præster og sine lærere, og hver præst prædikede ordet, som det blev givet ham af Almas mund.
22 Og således var de alle blot een kirke, selv om der fandtes mange menigheder, nemlig Guds kirke. Thi der prædikedes intet i nogen af menighederne uden omvendelse og tro på Gud.
23 Og der fandtes nu syv menigheder i Zarahemlas land. Og det skete, at hver og en, som ønskede at påtage sig Kristi eller Guds navn, indlemmedes i Gud menigheder.
24 Og de kaldtes Guds folk. Og Herren udgød sin ånd over dem, og de blev velsignet og havde fremgang i landet.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3